Elsőszombati Mária köszöntő

Elsőszombati Mária köszöntő

Edzenünk kell önmagunkat lelkileg, hogy amikor dönteni kell, akkor jól, a lelkiismeretünk szerint döntsünk úgy, hogy az a saját magam javát, a közösség javát és a közjót szolgálja – mondta az elsőszombati Mária-köszöntőn Urbán Erik ferences szerzetes, a rendtartomány elöljárója. A Szűzanya tiszteletére ezúttal is több ezren zarándokoltak Csíksomlyóra. 

Már a kora délutáni órákban érkeztek a zarándokok a ferences Mária-kegyhelyre. Az ünnepélyes Mária-köszöntő délután négy órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött. Közben zarándokok tucatjai végezték el szentgyónásukat a kolostor földszinti termeiben. Az ünnepi szentmisét délután hat órától Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Prédikációjában kiemelte: jó lenne, ha olyan füleink lennének, mint azoknak a katonáknak, akiket elküldtek, hogy elfogják Jézust, akik a maguk módján hitvallást tettek, hiszen nemcsak hallották, amit Jézus mondott, hanem meg is értették. Ők maguk mondták: „Ember még így nem beszélt.” Erik testvér rámutatott: gyakran előfordul, hogy fizikailag szoros közösségben élünk a családtagjainkkal, munkatársainkkal, de mégsem értjük, halljuk egymást. A társadalom egyre inkább eltávolodik egymástól, egyre kevésbé él az a lelkület, amely képessé tesz arra, hogy megértsük és jól értsük egymást.

„A szíveink eltávolodtak egymástól. Ahol már nincs szív, nincs szeretet, ott már nincs egyetértés. Szeretném, ha olyan füleink lennének, mint ezeknek a katonáknak, hogy meghalljuk és megértsük az Úr Jézus szavát és hitvallást tegyünk mi is: ember még így nem beszélt.” – mondta a ferences elöljáró. Hozzátette: az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy mennyire törékeny az ember élete, hiszen olyan hatások értek, amelyek függetlenek voltak tőlünk, de mégis befolyással voltak az életünkre. Kiemelte: egyre inkább erősödnünk kell, lelkileg kell edzenünk magunkat. Úgy fogalmazott: ha megkérdezné, hogy miért járunk a kegyhelyekre, akkor a legtöbb válasz az lenne: azért, hogy megkapjam a lelki békémet, elvégezzem a szentgyónásomat, azért, mert imádkozom a kegyhelyen, szentmisén veszek részt, szentáldozáshoz járulok. Végül pedig azért, hogy hazavigyem a lelki békét, amiből erőt meríthetek a hétköznapokhoz. A szónok azt is megjegyezte: szükség van arra, hogy a kegyhelyeken időt töltsünk. Szükség van arra, hogy belefáradjunk az ünneplésbe, ekkor lesz gyümölcse a lelki béke – tette hozzá Erik testvér, aki azt is megjegyezte: háborús helyzetek nemcsak a szomszédos országban vannak.

„Egyre inkább fokozódik a széthúzás, a meg nem értés és ez durvává tesz bennünket. Ha folytonos háborúban kell élnünk egy családban, közösségben, akkor ott eldurvul a lelkünk. Nemcsak annak a lelke durvul el, aki okozza a háborúskodást, hanem annak is, akinek el kell viselnie. A háborúban az ember önzővé válik és nem keresi a másik javát” – mondta a provinciális. Hozzátette: gyakran lelki lövészárkokba kerülünk, befelé nyeljük a könnyeinket és összeszorult gyomorral várjuk a vigaszt. Ilyenkor halljuk meg Isten szavát például a rózsafüzér imádságban és majd engedjük, hogy a nagyböjt végén átjárjon a húsvéti öröm, a lelki béke. ELmondta: edzenünk kell önmagunkat lelkileg, hogy amikor dönteni kell, akkor jól, a lelkiismeretünk szerint döntsünk, hogy az a saját magam javát, a közösség a javát és a közjót szolgálja – zárta prédikációját Erik testvér. A szentmise után a gyimesi fiatalok vezetésével a fájdalmas rózsafüzért imádkozták a zarándokok, majd azt követően megtartották a gyertyás körmenetet. 

Biró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

Megjelent: https://romkat.ro/2022/04/03/edzenunk-kell-magunkat-a-lelki-loveszarkok-miatt/

error: Content is protected !!