Karácsony 2. vasárnapja

† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlAz Ige testté lett, és közöttünk lakott.Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala …