1. adventi hét kedd

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Jézus ujjongó hálaadása a Szentlélekben. 
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és …