Advent II. – szombat

Advent II. – szombat

Azután, mint a tűzvész, Illés próféta jött, kinek szava lángolt, mint az égő fáklya. Éhínséget hozott rájuk, és haragjában megtizedelte őket. Az Úr szavával elzárta az eget, és tüzet hozott le háromszor az égből. Illés, mily nagy voltál csodatetteiddel! Ki tarthatná magát olyan nagynak, mint te vagy? Tüzes forgószélben magasba ragadtattál, szekéren, amellyel tüzes lovak száguldottak. Rólad írták, hogy az ítélet idején csillapítod az Úr haragját; az apák szívét fiaik felé fordítod, és helyre állítod Jákob törzseit. Boldogok mind, akik téged láttak, akik a te barátságodban hunytak el” /Sir 48,1-4.9-11/.

Szentírási szakaszunk tömören összefoglalja a Próféta küldetését, és miután Illés beteljesítette küldetését elragadtatott ahhoz, Akihez egész életében közel állt, az élő és igaz Istenhez.  Sirák fia könyvének e részletét olvasva Ady Az Úr Illésként elviszi mind… c. verse jut eszembe. A vers első szakasza: „Az Úr Illésként elviszi mind,/ Kiket nagyon sújt és szeret:/ Tüzes, gyors szíveket ad nekik,/ Ezek a tüzes szekerek.” Az Úr akiket szeret, azokat meg is próbálja. Mielőtt nagyobb „küldetést” ad az embernek méltóvá és edzetté teszi. Olykor az összekuszálódott életünket, amikor elmeséljük, a végén nagyon sokszor azt látjuk, hogy mennyi mindent tanultunk, lelkileg többek lettünk, a mondandónk végére egy kerek történet kerekedik ki, amelyre nagyon sokszor őszintén ezt válaszolhatjuk – „Téged nagyon szeret az Úr”. Ha összességében nézzük az életünket, nem csupán egy-egy kellemetlen élménynél leragadva, újra és újra rágódva rajta, azt veszem észre, hogy „tüzes, gyors” szívet ad nekem az Úr, amely engem is „az Úr napján” hozzá röpít. Mit is jelent ez? XVI. Benedek gondolata Illés prófétáról, találó választ ad: „Mindenekelőtt az első parancsolat – „Csak Istent imádd!” – elsődlegességét hangsúlyozza. Ha pedig eltűnik az Isten, az ember bálványimádás rabszolgaságába süllyed, miként ezt megmutatták a mi korunk totalitárius rendszerei. De ugyanezt jelzi a nihilizmus is, mely az embert bálványoktól teszi függővé. Az imádság további szerepe a megtérés: Isten tüze alakítja át a szívünket, mely képessé tesz arra, hogy meglássuk az Istent és ezáltal képesek leszünk elvárásai szerint élni? Istennek és embertársainknak. Végül az imádság Illés-prófétai tüzes képe előre jelzi a krisztusi tüzet, a teljes odaadottságot, mely a Keresztáldozatban valósult meg. Isten igazi imádása azt jelenti, hogy önmagunkat Istennek és embertársainknak adjuk, vagyis az igazi imádás szeretet. Ha így élünk, a Szentlélek megtisztító tüze által, akkor leszünk valójában igazi imádók Lélekben és igazságban”.
Feladat: Melyek voltak azok, akár pozitív, akár negatív események az életedben, amelyek Isten szeretetét növelték az benned? Hogyan gondolsz vissza ezekre az eseményekre utólag? Az Úr irgalma eléd sietett.
error: Content is protected !!