Pünkösdvasárnap

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szentlelket 
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, …

Urunk mennybemenetele

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe. 
Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:
„Meg van írva, …

error: Content is protected !!