Évközi 20. vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak. Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon. 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Azért jöttem, hogy tüzet …