Szeretetből oszlopot építeni…

Szent László-búcsú Nagyváradon
Szombat este tartották a várad-újvárosi Szent László plébániatemplom búcsús szentmiséjét, aminek főcelebránsa és szónoka Urbán Erik csíksomlyói ferences szerzetes, érseki helynök volt.
Több szempontból is jelentősége volt