Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő.

Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő.

Ha meg akarunk sejteni valamit hitünkkel a Szentháromságból, akkor rájövünk arra, hogy a Szentháromság titka igazából adakozás, megajándékozás, találkozás, család és ünneplés. Ezeket a szavakat egymás mellé téve felujjonghatunk: ilyen a családunk is, ugyanezeket a tulajdonságokat kell leképezze a mi közösségünk is – mondta Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa a csíksomlyói Mária-köszöntőn. A pünkösdi búcsú után egy héttel zarándokok sokasága köszöntötte a Szűzanyát.

Egy héttel ezelőtt több százezer zarándok érkezett Csíksomlyóra a Szűzanya köszöntésére. Június első szombatján már nem százezrek, de több százan zarándokoltak a kegyhelyre. Délután négy órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött az ünnepélyes Mária-köszöntő, öt órától a Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség tagjai mondták az áhítatot. A híveket Csíki Szabolcs plébános is elkísérte az ünnepre. A kolostor gyóntatóhelyiségei előtt a zarándokok sorokban várakoztak szentgyónásra. A hat órától kezdődő szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Prédikációjában a Szentháromság titkáról és az Istennel való kapcsolat fontosságáról beszélt. Rámutatott: a Szentlélek mindannyiunkat képessé tesz arra, hogy a hit által lelki szemeinkkel, az Oltáriszentségben mi is láthassuk Jézust és vele együtt az Atyát. Megjegyezte: a Szentháromság titkát megérteni nagyon nehéz, csak sejteni tudjuk, de tudatosíthatjuk, hogy a hétköznapokban is érinti az életünket.

– Ha elmélkedünk róla, és tényleg meg akarunk sejteni valamit hitünkkel a Szentháromságból, akkor rájövünk arra, hogy a Szentháromság titka igazából adakozás, megajándékozás, találkozás, család és ünneplés. Ezeket a szavakat egymás mellé téve felujjonghatunk: ilyen a családunk is, ugyanezeket a tulajdonságokat kell leképezze a mi közösségünk is. Szülők és gyermekek, az én kis szerzetes családom, az egyházmegyében egy kisebb papi közösség is. Persze, mindez túl ideális, de szükség van az ideálisra, hogy legyen mihez alakítsuk az életünket – mondta a ferences elöljáró. Megjegyezte: mindez tulajdonképpen nem más, mint a szeretet, mert az Isten, akiben mi hiszünk, az Szeretet, ő a Szeretet, ebbe kapcsolódunk be mindannyian. Hozzátette: soha nem a magány, ami meghatározza a mi Istenünket, hanem a kapcsolat.

– Ha csupán úgy szeretek, hogy nekem legyen jó, azért szeretem én csupán a szerzetestársaimat, hogy nekem legyen jó, vagy a gyermek azért szereti a szüleit, vagy éppen fordítva, egymásnak legyen jó, akkor ez nagyon-nagyon önző szeretet. Ha pedig csak magamat szeretem, akkor az hiúság. Az a szeretet, amelyet az Istentől, a Szentháromságtól tanulunk, az igazából kapcsolat, és ebbe a kapcsolatba a hitünkön keresztül csatlakozunk – tette hozzá Urbán Erik. Hangsúlyozta: az igazi szeretet a kapcsolatból fakad és ez a kapcsolat bekapcsol bennünket a Szentháromság életébe. Majd feltette a kérdést: akarunk-e a jó Isten felé haladni? Megvan-e bennünk a vágy, hogy együtt éljünk a jó Istennel? Rámutatott: a kereszténységünk ott kezdődik, amikor kapcsolat alakul ki köztünk és Isten között.

– Nem érzéseket kell keresni a liturgiában, hanem a kapcsolatot, majd a kapcsolatból jönnek az érzések is. Nem az egyedüllétre lettünk teremtve, hanem a közösségre. Annyira a közösségre, hogy Szent Ferenc atyánk például azon testvéreknek, akik remeteként akartak élni, azt mondta, éljenek közösségben Istennel és egymással. Nagyon kínzó lehet számunkra akár a fizikai magány, akár a belső lelki magány. A mi Istenünk, amely Atya, Fiú és Szentlélek, azt akarja, hogy legyünk kapcsolatban. Kapcsolatban vele, kapcsolatban egymással, s akkor helyes lesz a kapcsolatunk önmagunkkal. Erre törekedjünk! – buzdította a zarándokokat a ferences provinciális.

A szentmise után ugyancsak Csíkdelne-Csíkpálfalva egyházközség hívei vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött férfiak vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő július elsején lesz.

Bíró István, az Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense

error: Content is protected !!