Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja annak fiát.
Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság.
Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból.
Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: „Nagy próféta támadt közöttünk.” „Isten meglátogatta népét.” Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 7,11-17

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító

+ János Antiochiában született, de még fiatalon elhagyta a várost, hogy remeteként éljen a sivatagban. Rossz egészségi állapota miatt visszatért a városba, ahol pappá szentelték. Tehetséges prédikátorként vált ismertté.

+ Konstantinápoly érsekévé szentelése után folytatta az igehirdetést, magas erkölcsi követelményeket támasztva egy olyan városban, ahol erős politizálás folyt, és amelyet a gazdagok uraltak.

+ Jánost a császári udvar és ellenségei féltékenysége két ízben is száműzetésbe kényszerítette.  408-ban, a második ilyen alkalommal száműzetésben halt meg. Halála után testét ünnepélyes körmenetben vitték vissza Konstantinápolyba, és sokan gyászolták, akik ismerték és szerették őt.

+ Krizosztomosz Szent Jánost 1568-ban a Chalcedoni Zsinat „az Egyház Atyja” címmel tisztelte meg, és egyháztanítóvá nyilvánította. A prédikátorok védőszentje.

+ A „Krizosztomosz” (jelentése: „aranyszájú”) vezetéknevet a hatodik században kapta ékesszólásának és bölcsességének tiszteletére.

Forrás:https://kattima.hu/hu/app/pray/aranyszaju-krizosztomosz-szent-janos-a-korai-egyhaz-legnagyobb-predikatora-puspok-es-egyhaztanito-kb.-347-407-59543

error: Content is protected !!