Tours-i Szent Márton, püspök

Tours-i Szent Márton, püspök

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten országa bennünk jön el.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.”
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: »Nézzétek, itt van, vagy amott!« Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 17,20-25

Tours-i Szent Márton Savaria (mai utódtelepülése: Szombathely) szülötte,  316/317 körül született, Candesben hunyt el 397. nov. 8-án; püspök volt, az első szentként tisztelt hitvalló.

Születésekor pogány atyja katonatiszt Pannoniában. Néhány év múlva a család Ticiniumba költözött. 328 vagy 329 körül szülei akarata ellenére katekumen lett. 331–32-ben besorozták, s mint lovas testőrtisztet Galliába vezényelték.

334-ben Amiens kapujánál egy koldus személyében megjelent előtte Krisztus, s Márton neki ajándékozta a köpenye felét. Hamarosan megkeresztelkedett, leszerelt és Poitiers püsökéhez, Szt.Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte. Hazatérve megtérítette anyját.

Milánó, majd Genova mellett, Gallinaria közelében remeteéletet kezdett. 359-ben áttelepedett Poitiers mellé, hogy Hilarius támasza lehessen. Cellája körül alakult a ligugéi, később Tours melletti cellája körül a marmoutier-i kolostor.

371-ben Tours püspökévé választották. Legendája szerint Márton alázatból a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen. A ludak azonban zajongásukkal elárulták, így kénytelen volt a hivatalt elvállalni.

Mint püspök is szerzetesi egyszerűségben élt. Harcolt Priscillianus eretneksége ellen, 384-ben tanítását elítélte, de a kivégzése ellen 385-ben tiltakozott. Sok csodát tett. Sírja Tours-ban zarándokhely lett. Franciaország egyik védőszentje, egyúttal a Nyugat egyik legtiszteltebb szentje.

Forrás: https://romkat.ro/esemenynaptar/tours-i-szent-marton/

error: Content is protected !!