“Alázat és szeretet” – 28. évközi hét csütörtök

“Alázat és szeretet” – 28. évközi hét csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Jézus elítéli a hamis, farizeusi lelkületet.

Egy farizeus lakomáján így beszélt Jézus az asztalnál ülőkhöz:„Jaj, nektek, farizeusok! Tizedet adtok mentából, rutából és minden apró veteményből, de elhanyagoljátok az igazságosságot és az Isten szeretetét. Ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni!

Jaj, nektek, farizeusok! Szeretitek a fő helyeket a zsinagógában, és a köszöntéseket a nyilvános tereken.

Jaj, nektek! Olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyeket kívülről nem lehet észrevenni. Az emberek fölöttük járnak – anélkül, hogy tudnák.”

Erre egy törvénytudó méltatlankodni kezdett: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is gyalázol.” Ő azonban így folytatta: „Jaj, nektek is, törvénytudók! Elviselhetetlen terheket raktok az emberekre, ti magatok azonban még egy ujjal sem segítetek azokat a terheket hordozni.”

Ezek az evangélium igéi.

Lk 11,42-46

error: Content is protected !!