Szent XXIII. János, pápa

Szent XXIII. János, pápa

Angelo Giuseppe Roncalli 1881. november 25-én Sotto il Monte-ban (Bergamo közelében) született egyszerű földműves családban.

Szent XXIII. János (Angelo Giuseppe RoncalliSotto il Monte1881november 25. – Róma1963június 3.) római pápa 1958–1963 között, Szent Péter 261. utóda.

11 éves korában belépett a bergamói egyházmegyei szemináriumba, és itt végezte középiskolai tanulmányait. Utána a római Pápai Szeminárium növendéke lett. Pappá szentelték 1904. augusztus 10-én. Giacomo Maria Radini Tedeschi püspök titkára és teológiai tanár lett Bergamóban. 1921-ben kezdte meg szolgálatát a Szentszéknél: a Hitterjesztés Pápai Műve Olaszországi Központi Tanácsának lett az elnöke. 1925-ben Bulgária apostoli vizitátorává, majd apostoli delegátusává kapott kinevezést, és püspökké szentelték. 1935-ben Törökországban és Görögországban lett apostoli delegátus, 1944-ben pedig Franciaországban pápai nuncius. 1953-ban a pápa bíborossá kreálta, és kinevezte velencei pátriárkává. XII. Piusz halála után pápává választották 1958. október 28-án. Összehívta a Római Egyházmegyei Zsinatot. Bizottságot hozott létre Az Egyházi Törvénykönyv felülvizsgálatára, és összehívta a II. Vatikáni Egyetemes Zsinatot. Meghalt 1963. június 3-án. Szent II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án boldoggá, majd 2014. április 27-én Ferenc pápa pedig szentté avatta.

error: Content is protected !!