Szent László Király Ünnepe

Szent László Király Ünnepe

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébõl 22, 34-40
Abban az idõben, amikor a farizeusok meghallották, hogy
Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje
gyûltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következõ kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a
legfõbb parancs a törvényben?

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az elsõ és legfõbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.

error: Content is protected !!