3. nagyböjti hét szerda

3. nagyböjti hét szerda

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
Mt 5,17-19

Elmélkedés

Jézus a küldetéséről beszél. Nem átalakítani, megszüntetni jött a törvényt és a prófétákat, hanem beteljesíteni. Mit jelent? Teljes egészében úgy tesz, ahogy megfogadta vagy megígérte. Kinek? Az Atyának – „Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és hogy elvégezzem művét” (Jn 4,34). Felfedi igazi értelmét annak, életében pedig beteljesíti azt, amit a próféták jövendöltek róla – „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak” (Lk 24,25-27). Isten tettei az Ószövetségben Jézus tanításában és működésében válik érthetővé és értelmezendő. Az Ő küldetése pedig érthetővé és megszólíthatóvá tenni az Istent, közel hozni Istent hozzánk.

Ima: Ó, Uram, ragyogó fény (Mt 17,2-3), az emberek világossága, aki a sötétségben világítasz (vö. Jn 1,5) vezesd lépteinket a szeretet útján (2 Jn 1,6) beszélj hozzánk útközben, magyarázd el újra az Írásokat, tedd lángolóvá szívünk (vö. Lk 24,13ff), hogy alkalmassá váljunk életünk példájával a te szavaid hirdetésére (Celánói Első életrajz, XV. fejezet, 37.).

Urbán Erik OFM

error: Content is protected !!