1. évközi hét hétfő

1. évközi hét hétfő

Kedves testvérek, amikor a teológián a filozófiát tanultuk, számtalan ismert érvet tanítottak meg számunkra. Különböző filozófusok akik az Isten létezése mellett voltak, Isten érvekkel bizonyították az Ő létét. Nem egy ilyen filozófus szenté van avatva, szentként tisztelünk. Mások pedig Istennek a nem létét bizonygatják.

Az Úrjézus azonban egy más utat akar mutatni nekünk. Amikor ő arról beszél, hogy el közelgett közénk Isten országa, akkor Jézus Krisztus nem csupán valamilyen tudományos ismeretet akar át adni az Istenről, sokkal többet. Amikor arról beszélt, hogy “térjetek meg”, az nem azt jelenti, hogy vannak az Isten hívők és vannak a nem Istenbe hívők, és ezek a nem Istenbe hívők át fognak pártolni az Isten hívők csoportjába. Hanem az Úrjézus, a szívnek a gondolkodásának a megfordításáról beszél, hogy igazából a kapcsolatainkat mélyebben meg nézzük.
Minőségi változást szeretne elérni. És ez a minőségi változás, ez hármas irányba kell hogy változzon. Az én kapcsolatom a jó Istennel, a körülöttem lévőkkel és önmagammal szemben. És igazából így érkezik el, felém és közénk az Isten országa, hogy megváltozik, minőségi változás jön létre, köztem és az Isten között, köztem és a felebarátom között és önmagammal szemben. Ezért imádkozzunk, hogy fel ismerjük, mi az ami még gátat tett, hogy ezek a kapcsolatok, ezek valóban az Istennek a szándéka szerint valósuljanak meg bennem és köztünk.
Urbán Erik OFM 

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! 
Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi.  
Mk 1,14-20

error: Content is protected !!