Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

Eléggé durva dolgok hangzottak el a mai evangéliumi szakaszban hiszen ott van ez a tíz szűz és nem akarnak segíteni egymásnak. Még durvább, hogy az ajtó előttük bezárul és ők kint rekednek. Öten okosak, öten balgák. A különbség annyi köztük, bár mind a tíz elaludt, hogy öt gondoskodott a tartalék olajról, öten pedig gondolták, hogy ki tart az olaj a lámpásba amíg megérkezik a vőlegény.  

Kedves testvérek az Úr Jézus figyelmeztetni akar bennünket, megvan-e az az érzés, amikor be szeretnék menni mondjuk egy üzletbe, egy gyógyszertárba, egy templomba, vagy egy lakásba és az ott dolgozónak lejár a munkaideje és előttem bezárja az ajtót. Amikor így előttünk bezárul egy ajtó vagy éppen a lakásunknak az ajtaja és nincs nálunk a bejárati kulcs – Milyen érzések vannak bennünk? Mik születnek meg ilyenkor? Mire gondolunk?

Merthogy a mai evangélium éppen bennünket a kint rekedt balga szüzek szemszögéből nézeti a helyzetet. Azt, hogy kint rekedtek és mi ebből a szemszögből nézzük a történetet. Bezárul egy ajtó, ott van egy válaszfal, egy tárgy, ami elválaszt bennünket a menyegzőtől, nem tudjuk meg hogy mi történik a túloldalon.

És az Úr Jézus figyelmeztetni akar bennünket arra, hogy ne legyünk lanyhák, ne legyünk közömbösek, ne legyünk megátalkodottak, hiszen amikor az olajról beszélünk, azok igazából, azok a dolgok, amiket magukkal viszünk az életünkből, azok a jó cselekedetek, érdem szerző cselekedetek, amit úgymond föl mutathatunk a jóistennek, amit szeretettel elvégeztünk itt a földön, és ezért nem lehet továbbadni.

Nem tudok én a másik helyet vallásos életet élni, istenes életet élni, én a magam életét tudom élni és kell élnem, te a tiédet, de nem tudjuk egymás helyett a vallásos életet élni. Imádkozni tudunk egymásért, de életet élni nem tudunk, mindenkinek a sajátját kell. És ahogy éljük bizony sokszor azon kapjuk magunkat könnyen ellanyhulunk, elmaradnak a mai napi imák, napi jócselekedetek, a lelkiismeretvizsgálat, az életemnek a felülbírálása, a rendrakás az életemben és így szépen ellanyhulok.

Amit nem használunk, az el régiesedig, állott szaga lesz, úgy ahogy a ruhát is ha be akasszuk a szekrénybe és hosszú ideig nem vesszük elő, akkor annak állott szaga lesz, esetleg még a lepkék is bele költöznek. És utána a következő fázis az, amikor közömbös vagyok, nem akarok se jó lenni se rossz lenni, nem akarok hívő, se hitetlen lenni, én élni akarok. Én élem a magam életét és aztán a többi engem nem érdekel és utána jön a megátalkodottság, az ellenállás és az a gyümölcs, amelyet a féreg belülről rág, az igen hamar le fog esni a fáról. Ugyanígy mi is eltávolodunk az Istentől.

Kedves testvérek szítsuk fel magunkba a lelkületet, hogy akarjuk a jót, akarjuk jobbá tenni a környezetünket és ezt a jobbá tevést, ezt önmagamon kezdve természetesen. Inkább legyek önmagamhoz szigorú és másokhoz engedékenyebb, a változást azt magamon kezdjem azért, hogy jobb legyen a világ megvalósuljon már itt a mennyek országa.

Ámen

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Íme, jön a Vőlegény! Menjetek eléje! 
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:
A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult.
Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!
Ezek az evangélium igéi.  
Mt 25,1-13

error: Content is protected !!