29. évközi hét szerda

29. évközi hét szerda

Hűség és felelősség. Ez a két szó, a mai evangéliumnak a kulcsfogalma. Hűséges lenni a gazdához, felelősséggel viseltetni a ránk bízott javak iránt, vagy a ránk bízott személyek iránt.

A Jóisten mindannyiunknak megadta a feladatát ebben a világban, megadta hozzá a kellő erőt, képességet, tulajdonságot, értelmet, hogy el is tudjunk igazodni ebben a világban és a ránk bízott feladatot meg tudjuk tenni és ugyanakkor az ő szeretett fiában megkaptuk az irgalmat, a szeretetet, a megbocsátást. De nemcsak az Isten részéről kaptuk mindezeket meg, hanem magunkévá téve tovább tudjuk adni a szeretetet, az irgalmat, a megbocsátást.

Kedves testvérek, mindannyiunknak megvan a feladata az egyházban, a társadalomban, a nemzetben, a családban, a szerzetes közösségben, egy-egy templom, egy-egy intézmény köré csoportosulva, mindannyiunknak megvan ott a feladata. És a gazda figyel bennünket, nézi az ő hűséges szolgáit, hogyan töltik be a hivatásukat. Két lábbal állni a földön, de az égre emelt tekintettel. Várni Krisztust, aki magához vesz engem és megmutatja azt a helyet, amit elkészített számukra.

Ha megszűnik a bizalom, az emberben, az Isten iránt, akkor e világnak a kísértései még inkább hatással lesznek rá. Eszik, iszik, részegeskedik, verekedik és nem tud már föl tekinteni.

Boldog az a szolga, akit ura ébren talál, a boldogságot az is okozhat okozza a szolgának, hogy megteszi, amit az ura kért tőle, vagyis a helyén van.

Boldognak lenni azt is jelenti, hogy jó helyen lenni azon a helyen, ahol Isten is akarja hogy én legyek és így tegyem meg az Ő akaratát.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Sokról kell számot adnia annak, aki sokat kapott. 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Gondoljátok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”
Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony, mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza.
De ha a szolga azt mondja magában: »Uram bizonyára késni fog«, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, és megérkezik ennek a szolgának az ura olyan napon, amikor nem is várja, és olyan órában, amikor nem gondolja, bizony kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja.
Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap.
Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.”
Ezek az evangélium igéi.  
Lk 12,39-48

error: Content is protected !!