Évközi 26. vasárnap -előest

Évközi 26. vasárnap -előest

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 
Ne szavakkal, hanem tettekkel szeressük az Istent. 
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: „Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és így szólt hozzá: Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőben! – A fiú azt válaszolta: »Nincs kedvem!«, de később megbánta, és mégis kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt: Szívesen, uram!«, menni azonban nem ment. Kettőjük közül melyikük teljesítette az apa akaratát?”
Azt felelték: „Az első.”
Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek: A vámosok és utcanők megelőznek bennetek Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazságosság útján járva, és ti nem hittetek neki, a vámosok és utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki!”
Ezek az evangélium igéi. 
Mt 21,28-32

“Amikor például az történik velünk, hogy elveszítjük az egyszerűséget, segítségünkre sietnek az evangéliumok, hiszen azokban – az embertől az Istenig vezető utazásunkhoz – egy biztos modell van lefektetve mindörökre… Egy sima, lecsiszolt bizonyosságot nyerünk belőle – és ezt mi hitnek nevezzük”.
Alessandro Baricco: Emmaus

error: Content is protected !!