Jézus Szent Szíve

Jézus Szent Szíve

Testvéreim! Kérjük a szelíd és alázatos szívű Jézust és szívből könyörögjünk hozzá:

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Jézus, akiben az Istenség egész teljessége lakozik, tégy minket isteni természeted részeseivé!

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Jézus, akiben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak, az Egyház által tárd fel előttünk Isten sokféle bölcsességét!

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Jézus, akiben a mennyei Atyának kedve telt, tégy minket igehirdetésed állhatatos hallgatóivá!

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Jézus, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, add nekünk bőségesen Atyád kegyelmét és tanítását!

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Jézus, az élet és szentség forrása, tégy minket szentté és szeplőtelenné a szeretetben!

Szeretett Királyunk, könyörülj rajtunk!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

KÖNYÖRGÉS

Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett Fiad Szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

error: Content is protected !!