A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Ünnepeljük Megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk:

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Igazság Napja, akit a szeplőtelen Szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Örök Ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűn romlottságától!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Üdvözítőnk, édesanyád ott állt a kereszt tövében, add, hogy az ő közbenjárására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted, segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit!

Urunk, édesanyád járjon közben értünk!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

error: Content is protected !!