Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Ahhoz, hogy Isten jó legyen, elég egynek lennie. Ahhoz, hogy Isten szeretetteljes legyen, kettőnek kell lennie. Mert a szeretet mindig kapcsolat, ugye? De ahhoz, hogy Isten megoszthassa a mindent felülmúló örömet és gyönyörűséget, HÁROM-nak kell lennie, mert a legfőbb boldogság az, amikor két személy együtt gyönyörködik egy harmadikban.

– Szentviktori Richárd –

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Isten elküldte Fiát, hogy üdvözli jön általa a világ.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 3,16-18

error: Content is protected !!