9. évközi hét péntek

9. évközi hét péntek

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből 
A Messiás Isten Fia, és így Ura ősatyjának, Dávidnak is. 
Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel:
„Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
»Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet.«
Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?”
A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Ezek az evangélium igéi.  
Mk 12,35-37

error: Content is protected !!