Nepomuki Szent János-búcsú Széken

Nepomuki Szent János-búcsú Széken

Fogjunk össze a széki ferences templom felújításáért

„Alapozzuk meg a tornyok szeretetét, mert ők uralják a pusztaságot!” (Exupéry)

1291-ben Zek, 1315-ben Scekakna néven írják. Mivel német sóbányászok telepedtek ide, az első templom építése a 11. századra tehető. III. Endre 1291-ben szabadságjogokat adott a hospites telepeseknek. A tatárjárás után új templom épült 1250–60 körül. Az első templom a tatárjárás áldozata lett.

A mai templomot 1250–60 között emelték. A csúcsíves részek az 1432. évi építkezésből származnak. A Szentlélek tiszteletére volt szentelve. A reformáció idején az unitáriusok kerültek többségbe, de 1638-tól csak reformátusok maradtak. A katolikus élet 1714-ben indult újra a kolozsvári ferencesek missziójával. 1741-ben Vinkler Márton telket ajándékozott templomépítés céljából, később még vásároltak hozzá. Ma a legnagyobb telek a faluban. 1742-től plébánia.

A templom alapkövét 1753. június 3-án tették le, 1756-ban befejezték, 1758. május 12-én Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelték. 1795-ben átalakították. 1849-ben a templom és a rezidencia is leégett, de csakhamar újjáépítették. Augusztus 24-én, Szent Bertalan apostol ünnepén a katolikusok és reformátusok minden évben bűnbánati napot tartanak az 1717-ben a tatárok által elhurcolt 600 ember emlékére. Ferencesek vezették, 1988-tól pedig egyházmegyés papok. A ferencesek a kezdetektől fogva tanítottak, 1794-ben külön iskolát építettek a rezidencia telkén, amelyet 1948-ban államosítottak és csak a változás után adtak vissza. A ferences rend utolsó helyben lakó ferences szerzetese Sebestyén Fábián atya volt, aki Széken hunyt el 1988-ban, a templom mellett nyugszik.

Ma a plébániát a dési ferences kolostorból látják el. A széki plébániatemplom felújításra szorult, a munkálatokat el is kezdték, azonban a megnyert pályázatok és a helyi kis létszámú hívek közössége önerőből a munkálatokat nem tudják befejezni.

Minden jóakaratú emberhez azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulokk, hogy lehetőségeikhez mértem támogassák anyagilag a széki templom felújítási munkálatait. A fölséges és dicsőséges Isten fizesse vissza minden jószándékú adományaikat az ő kegyelmi adományából! Adományaikat az alábbi számlaszámra utalhatják, a köv. megjegyzéssel: „a széki templom felújítására”

Az intézmény megnevezése: PAROHIA ROMANO CATOLICA SIC Számlaszám: RO12RNCB0111001424710002

error: Content is protected !!