II. NAP: ŐVELE – Assisi Szent Klára és az Oltáriszentség

II. NAP: ŐVELE – Assisi Szent Klára és az Oltáriszentség

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 
Jézus bölcsessége felülmúlja Salamonét, tanítása Jónás prófétáét. Hallgatnunk kell az ő szavára! 
Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk: „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon.
Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás.”
Ezek az evangélium igéi.  
Lk 11,29-32

error: Content is protected !!