Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Ti vagytok a világ világossága. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:„Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”

Ezek az evangélium igéi. Mt 5,13-16

error: Content is protected !!