Az igazi hatalom győzelmének tanúja lenni…

Az igazi hatalom győzelmének tanúja lenni…

Advent III. – Hétfő: Mt 21, 23-27
Jézust, aki azt vallotta magáról, hogy ő az igazság, a nép vezetői csapdába akarják csalni azért, hogy nyilvánosan megszégyenítve, megrendítve a nép bizalmát Jézus személyében, saját hatalmi helyzetüket megerősítsék. Ez azt is jelenti, hogy Istent félreteszik, a nép tetszését keresik, hogy hatalmuk megmaradjon, amely részben a néptől függ. Saját hatalmunk igazolására ma is le akarjuk határolni Isten működését népe között. Miféle hatalommal cselekszik? Istentől kapott hatalmával, amelyet Keresztelő János igazolt. De nem hittek János bűnbánatra buzdító beszédének, ezért nem tudnak hinni a Messiás eljövetelében sem. Nem volt hiábavaló János szolgálata. Akik elfogadták Keresztelő János meghívását az „útkészítése”, azok találkoznak az úton érkezővel, a Messiással. Bizonyos értelemben fel kell nőnünk arra, hogy találkozhassunk Jézussal és megtapasztalva jelenlétét az életünkben, Isten Fiának valljuk őt. A mai nap nyissuk ki szemeinket és még inkább tárjuk ki szívünket, hogy észrevegyük azokat az apró jeleket amelyek Jézus jelenlétére utalnak a mindennapokban, hogy így igazi hatalma győzelmének tanúi lehessünk.
Urbán Erik OFM
error: Content is protected !!