Az ígért javak örököse lenni…

Az ígért javak örököse lenni…

Advent II. – Csütörtök: Mt 11,11-15
Assisi Szent Ferenc (+1226) Meg nem erősített regulájának 23. fejezetében hosszú imában ad hálát a Mennyei Atyának jóságáért, a teremtésért, Szent Fia eljöveteléért, a megváltásért és visszatéréséért az Atyja dicsőségébe. Ferenc méltatlannak érezvén magát, Krisztust, a Szentlelket és a szenteket kéri, hogy közvetítsék háláját. Miután megemlítette a Boldogságos Szűz Máriát, aki szűz lévén templommá lett és az angyalok kórusát, a szentek seregéhez fordul: Beatus Joannem Baptistam, Joannem Evangelistam, Petrum, Paulum…. A felsorolásban Keresztelő Szent János első helyen áll, de ez érthető is, mert asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Jánosnak kiemelkedő szerep jutott osztályrészül az üdvösség történelmében, mint előfutár egyedi feladatot végzett, de tevékenysége kisebb mint az Isten Országa terjedéséért dolgozóké. János anyja méhében megszentelődött, küldetése megállt az új idők kezdeténél. Bátor nagyhatású szót adott az Úr ő ajkára. János volt a pusztában kiáltó szó, de Jézus volt az Ige akire rámutatott. A Szónak az Ige adott tartalmat, értelmet. Ezért érvényesek Jánosra Izajás szavai: „Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett(Iz 49, 1-2). János élete nem harc volt, hanem rámutatás az Isten Bárányára. A Bárány országa kibontakozik ugyan, de akadályt gördítenek elébe. Nekünk az feladatunk, hogy mindenki erőnek erejével törekedjék az Isten Országa javainak elérésében és megszerzésében, vagyis az ellenállásokat legyőzve haladjunk előre. Igen, legyünk erőszakosak, eltökéltek és buzgók. Elkötelezettek Isten Országa iránt, hogy ellen tudjunk állani a Gonosz próbálkozásainak, amelyek el akarnának téríteni a Mennyek Országától és Isten dolgaitól.
Urbán Erik OFM
error: Content is protected !!