Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 
„Íme, a te fiad!”
„Íme, a te anyád!”

Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi. 
Jn 19,25-27

error: Content is protected !!