Nagyszombat – Az igazi szeretet attól igazi, hogy ingyenes

Nagyszombat – Az igazi szeretet attól igazi, hogy ingyenes

Illusztráció – Fotó: iStockphoto

Húsvét éjszakáján újra átéljük majd a húsvéti gyertya meggyújtásának nagy hatású szertartását: az „új tűzből” vett fény lassanként el fogja űzni a sötétséget és megvilágítja majd a liturgián részt vevő közösséget. „A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát”, hogy mindnyájan újra átélhessük az emmauszi tanítványok tapasztalatát: meghallgassuk az Úr szavát és magunkhoz vegyük az Eucharisztia Kenyerét, s akkor a szívünkben újra fellángol a hit, a remény és a szeretet. Megáldalak benneteket és imádkozom értetek. Ne feledkezzetek meg róla, hogy imádkozzatok értem”.

(Ferenc pápa 2014. nagyböjti üzenetéből).

Ferenc pápa összefoglalja a szent éjszaka üzenetét: Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Nagyszombat esti vigíliával kezdődik a Katolikus Egyház legnagyobb ünnepe, a húsvét. Az ünnep a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt halottaiból, hogy minden embert megváltson bűneitől.

Krisztus világossága ragyogja be ezt a csodálatos éjszakát, amelynek a jelképe a húsvéti gyertya. Az, hogy Krisztus világossága beragyogja a szenvedést is, jelzi, hogy bármi szörnyőség történik is, annak célja Isten elbitangolt nyájának megváltása, a halál legyőzése által.

„Atyám a te kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46).

Jézus hallja a szavakat: „Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről, és hiszünk neked!” (Mt 27,42); Ha benne bíztál… Atya Fiú kapcsolatot gyalázzák, gúnyolják. De Jézus nem enged a kísértésnek, hogy leszálljon a keresztről és így mutassa meg az isteni hatalmát, hanem a 30. zsoltár szavával újra az Atyához fordul. Önmagát, további sorsát végtelen bizalommal az ő kezébe helyezi,  mintha csak azt mondaná: Atyám már nem tudok mást tenni, most meghalok. Rád bízom az időpontot és módot, hogy mikor és hogyan váltod be az ígéretedet és dicsőíted meg a te Fiadat. A Fiú utolsó szava az Atyához, melyre az Atya válasza Húsvét hajnalán érkezik. Jézus Bele mer halni az Atya szeretetébe, bizalommal belevetette magát ennek a szeretetnek örvénylő mélységébe. Látszólag, emberileg nézve kudarcot vallott, de azzal, hogy nem száll le a keresztről, nem áll bosszút, hanem mindig az Atya irgalmas szeretetének a tanúja marad. Így aratott igazi győzelmet a halál felett.

Az igazi szeretet attól igazi, hogy ingyenes, hogy bele lehet és bele kell halni, mert csak benne lehet feltámadni.

Vannak-e életemben olyan emberek, akik felé benső elköteleződés köt, akiknek “számadással tartozom” az életemről?

A közös világ megteremtése a meghitt kapcsolat feltétele. Ha nincs közös világ, közösség, ha nem szánunk időt annak megteremtésére, akkor nincs meghitt kapcsolat! Igénylem a meghitt kapcsolatokat? Lehet-e meghitt kapcsolatban élni Istennel, meghitt emberi kapcsolatok nélkül?

Mit teszek annak érdekében, hogy a közösségben ahol élek meghitt kapcsolatok legyenek, amelyekről sugárzik az öröm, a hit, az ima, ahol van feltámadás?

Megjelent: Nagyszombat – Az igazi szeretet attól igazi, hogy ingyenes

Urbán Erik OFM

error: Content is protected !!