Nagypéntek hajnali keresztút a Csíksomlyói Jézus-hágón

Nagypéntek hajnali keresztút a Csíksomlyói Jézus-hágón

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: “Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét mindennap és kövessen engem.” Íme, mi most követni akarunk Téged szenvedésed útján. Elevenítsd fel lelkünk előtt mindazt, amit értünk tettél, szenvedtél. Nyisd fel szemünket, ihlesd meg szívünket, hogy lássuk és megértsük: milyen nagy a Te szereteted irántunk. Add, hogy tanulékony szívvel vegyünk részt keresztutadon, s fogékony lélekkel szívjuk lelkünkbe tanításodat, intelmeidet. Add, hogy egész lélekkel Hozzád térjünk, elhagyjuk a bűnt, amely Neked oly keserű szenvedéseket okozott. Segíts bennünket, hogy keresztünket Veled együtt hordozhassuk és az önmegtagadásra, szenvedésre és bizalomra a szenvedés útján erőt nyerjünk. Add, hogy felismerjük nyomorúságunkat, kegyelmeddel megtisztítsuk és megjobbítsuk életünket. Ámen.

I. Állomás: Jézust Pilátus halálra ítéli
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Jóságos Istenünk, keresztutad első állomásánál alázattal arra kérünk, ments meg az ítélkezés szőrnyű bűne alól, ugyanakkor arra is kérünk, hogy Te védj meg bennünket amikor elítélnek. Segíts, hogy ne Pilátusként mossuk a kezünket, hanem a Te példádra, akár ártatlanul szenvedve is, a mennyei Atyánk irgalmát kérjük a bűnösökre.

Miatyánk…..

II. Állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk Téged krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Ennél az állomásnál erőt, bátorságot kérünk Urunk, hogy mi is merjük kissebb – nagyobb feladatainkat felvállalni. A Te munkád a világ megváltása volt, add, hogy mi is vállalni tudjuk a saját munkánkat, a Te nagyobb dicsőségedre.
Üdvözlégy …

III. Állomás: Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Megváltónk, ennél az állomásnál azért imádkozunk, hogy a bennünket kikacagó, kigúnyoló, ócsárló emberek ne hozzanak ki a sodrunkból, ne tudják összetörni hitünket, reményünket, szeretetünket! Imádkozunk, hogy a Te példádra mindig legyen erőnk talpra állni, mindennapi munkánkhoz visszatérni és a kudarcok után is feladatainkat, akárcsak Te a keresztedet, hordozni.
Miatyánk…..

IV. Állomás: Jézus édesanyjával találkozik
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Mária, gyermeki bizalommal arra kérünk, hogy anyai szereteteddel ahogy átölelted a gyermekedet ott a Golgotán, minket is úgy vigasztalj, szeress életünk minden nehézségében, most és halálunk óráján. Ámen.

Üdvözlégy …

V. Állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Urunk, Istenünk, ennél az állomásnál szolidaritásért, a bajban lévő emberek iránti segítőkészségért imádkozunk. Add, hogy egymásnak ne ítélkező Kaifások, hanem a bajban segítésre siető Cirenei Simonok lehessünk. Alázattal azért is imádkozom, hogy a nehézségekben, gondok közepette küldj mellém is Uram, jó szándékú, segítőkész Cirenei Simonokat.

Miatyánk….

VI. Állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot! 
Könyörögjünk: Mekkora különbség van a lándzsájával Jézust oldalba vágó katona, s a kendőjével Megváltónk arcát letörlő Veronika között. Urunk, Istenünk segíts, hogy vélt vagy valós bűnök miatt elítélt testvéreim mellett én mindig kendőt nyújtó Veronika lehessek, és arra is kérünk, hogy elesettségünkben számunkra is küldj Veronika lelkületű, vigasztaló testvéreket. Üdvözlégy …
VII. Állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Urunk Jézus, Te bűntelen voltál, a mi bűneink terhe alatt roskadsz a földre! Segíts, hogy a te példádra mi is talpra álljunk, bűnbánatot tartsunk, kereszthordozásod érdeméből, istengyermeki szabadságunkban, jó testvérekként szeretetben éljünk, építsük Veled és az embertársainkkal az élő Szeretetközösséget. 
Mi Atyánk…

VIII. Állomás: Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Urunk, Istenünk, add, hogy meglássuk saját szemünkben a gerendát, hogy bűnbánatot tartva megtisztuljunk húsvét szent ünnepére! Segíts megtérni, hogy felragyogjon arcunkon a Szent Véred által megváltott ember szépsége, vonása!
Üdvözlégy …

IX. Ál: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Alázattal arra kérünk, hogy adj erőt a megtűrt, sokszor dédelgetett bűneinktől való szabaduláshoz. Te harmadszor is talpra álltál, segíts, hogy mi is sokadszorra is újrakezdjünk és végérvényesen megszabaduljunk azoktól a bűnöktől, melyek talán gyerekkorunktól életünk részévé váltak. Úgyanakkor imádkozunk mindazokért, akik bűnös szenvedélyeik rabságában tengetik életüket, adj nekik feltámadásod által szabadulást.
Mi Atyánk…

X. Állomás: Jézust megfosztják ruháitól és epével itatják
Urunk, Istenünk vedd el tőlünk az anyagi javakhoz való bűnös ragaszkodást. Ennél az állomásnál arra kérünk szabadíts meg az önzőség, kapzsiság, a bírvágy bűnétől! Adj bátorságot, hogy a Te ajándékaidat, az anyagi javakat megosszuk testvéreinkkel.
Üdvözlégy …
XI. Állomás: Jézust rászegezik a keresztre
Imádunk Téged krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Urunk, Istenünk, a Téged betöltő, a Golgotára is benned lobogó végtelen szeretetért imádkozunk! Add, hogy szeretni tudjunk Téged, egymást s az egész világot, életünk minden egyes napján. Segíts, hogy jóban-rosszban hűségesek legyünk hozzád és legnagyobb ajándékodhoz, nagycsütörtökön meghirdetett főparancsodhoz, a szeretet parancsához.
Mi Atyánk…

XII. Állomás: Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Kicsinységem, gyengeségem ellenére is hozzád kiálltok Istenem, arra kérlek, hogy fogadj be Te Szeretetközösségedbe, mely erősebb minden szenvedésnél, még a halálnál is. Ebbe a Szeretetközösségbe hívsz, foglaltál helyet nekünk! Alázattal kérünk, a földi élet nehézségei közepette vezess bennünket a gyermekeinkkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek Szeretetközösségébe.
Üdvözlégy …

XIII. Állomás: Jézus testét leveszik a keresztről, s Anyja ölébe helyezik
Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!
Máriás lelkületű szülőkért, nevelőszülőkért, pedagógusokért imádkozunk, add Urunk, hogy a ránk bízott gyermekeket jóban- rosszban, életük útján hosszan kísérjük. Mária hűségéért imádkozunk, hogy az édesanyák soha ne engedjék el gyermekük kezét, s hogy majd egykor minden édesanya gyermekével bemehessen dícsőséges országodba.
Mi Atyánk…

XIV. Állomás: Jézust sírba teszik
Jóságos Istenünk, a Te törhetetlen Isten és emberszereteted töltsön el hittel, reménnyel, lángoló szeretettel. Ennél az állomásnál azért imádkozunk, hogy mindennapi életünkben, küzdelmeinkben soha ne lépjünk a bűn útjára, hanem a Te példádra végtelen szeretettel, kitartó tűrelemmel, megbocsájtó jósággal váltsuk valóra mindazt, amit mennyei Atyánk ránk bízott. Vezess a feltámadás útján Mesterünk! Üdvözlégy …

Befejezés Köszönjük, Urunk, hogy végigvezettél szenvedéseid állomásain. Add, hogy minden bajunkban a Te keresztutadon tudhassuk magunkat, és a mi életünk útja is a föltámadás dicsőségébe vezessen. Aki élsz és uralkodol mindörökké.

error: Content is protected !!