Az „élő Szent Péter” Csíksomlyón

Az „élő Szent Péter” Csíksomlyón

Tartalma és terjedelme is mutatja, hogy rendkívüli lapszámot tart kezében az olvasó. A Csíksomlyó Üzenete kegyhelylap 2019-es első száma ugyanis kettős eseményre készült. Az idén Csíksomlyón kétszer nyílik meg az ég: Ferenc pápa lelkipásztori látogatásakor és a pünkösdi fogadalmi nagybúcsú alkalmával. Ez a két esemény egybefonódik, és mindkettő elsősorban lelkiekben akar megerősíteni bennünket. Mindkét alkalommal ugyanazt kérjük: hogy őseink hitében és erényeiben megmaradhassunk.

Ahol Péter, ott az egyház, mert az egyház közösség, amely az egységben és a személyes testvéri kapcsolatban van, mert nem elvont fogalom, hanem élő, eleven közösség, amelynek Jézus Krisztus akaratából van egy látható feje: a római pápa, az élő Péter. Amikor a szentatya a hívek közé megy, és a helyi részegyházak tagjaival találkozik, akkor nemcsak a testvériséget akarja kifejezni, hanem egy közösségbe akarja összegyűjteni Isten gyermekeit. A pásztor meglátogatja helyi nyáját. Az igazi pásztor pedig nem is maga köré akarja gyűjteni a nyájat, hanem a Jó Pásztor, Krisztus köré, ahogy Péter is azt kapta feladatul, hogy vigyázzon a rábízottokra, és erősítse meg őket hitükben, ami a természetfelettivel való kapcsolatteremtést szolgálja.

A Kis- és a Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben a Hármashalom oltár körül az élő Péterrel való találkozás megerősítés számunkra, hogy maradjunk egységben Szent Péter utódával. Bátorítás, hogy őrizzük meg értékeinket, erősödjünk meg, és ragaszkodjunk hitünkhöz, szeressük egyházunkat, építsünk közösséget, mozdítsuk elő a közjót az egyházban és a társadalomban ott, ahol a mindennapjainkat éljük. Bátorítás, hogy legyünk a lelki és az emberi megújulás kézművesei. Öröm és megtiszteltetés, hogy a szentatya olyan, sokak által szeretett és tisztelt szent helyet keres fel, mint Csíksomlyó, ahol évszázadokon keresztül a zarándokok hitükben, kultúrájukban, nemzeti hovatartozásukban megerősödtek, és ezen értékeiket továbbörökítették az utánuk következő nemzedékeknek. A zarándokok a búcsúk alkalmával tanúságot tesznek hitükről, az egyház iránti hűségükről és szeretetükről, amit az elődöktől szép lelki örökségként őriznek. Tegyünk tanúságot az idei évben mi is mindkét alkalommal, hiszen mi, ferencesek, a kegyhely őrzői ezt a két lelkiekben gazdag eseményt egy szent héttel kötjük össze, arra hívva fel a figyelmet, hogy az egyházfő látogatása és a pünkösdi zarándoklat nagy ajándéka az egymással való találkozás, hogy az élő egyház tagjait a nyitott szívűség teszi képessé a nagy találkozásokra egymással, és a Szűzanyán keresztül a feltámadott Üdvözítővel.

Jelen lapszámunkban arra törekedtünk, hogy Ferenc pápát közelebb hozzuk a hívekhez, az olvasókhoz, hogy megismerve az ő tanítását, lelkiségét, teológiáját, tudjuk nyitott bensővel hallgatni, befogadni és megcselekedni az ő tanítását. Kérjük a fölséges és dicsőséges Urat, áldjon meg bennünket, akik bízunk benne, adja meg, hogy éljünk mindig békében és összhangban egymással, és mindig őrizzük az egységet a szentatyával, akinek látogatása az Úr látogatása is.

Urbán Erik OFM

A kegyhelylap tartalmából:

Ferenc pápa Csíksomlyón 

Különbözően, de együtt!

Beszélgetés Miguel Mauri Buendía érsek, Románia és Moldovai Köztársaság apostoli nunciussal

Azért jön közénk, hogy hitünkben megerősítsen minket – egyházmegyék főpásztorait, erdélyi ferences szerzeteseket és csíki egyházmegyés papokat kérdeztünk a pápavárásról

Csiszár Klára: Ferenc pápa apostoli útjai; Wim  Wenders legújabb filmjének tükrében 

Ft. Török Csaba: Hiteles ember

Csonta István: Egy történelmi pápalátogatás margójára

Borsodi L. László: Ferenc pápa, a szegények barátja

Ft. Tempfli Imre: Zarándokhely, ahol az ég a földet  megcsókolja

Ferencz Emese: Ferenc pápa a találkozások és a tettek embere

Interjú

Az egységet kell megélnünk, hogy példát adhassunk a szétszakadozott világnak – Beszélgetés Pál József Csabával, a 2019-es csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónokával.

Benső utak

Sárközi Sándor SP: Vallásom… U 19-es válaszok Szentírás közelről

Ft. Benyik György: Ima az üldözött keleti keresztényektől 

Családban

Német László SVD: Értékek felfedezése minden helyzetben. Ferenc pápa tanítása röviden a családról

Ft. Tomka Ferenc: A  szeretet öröme a családban

Kántor Viola: Ferenc pápa emberközelben

Ft. Lukács Róbert: Kilenc ferenci gondolat családoknak

Fiatal szemmel

Tyukodi Beáta SJC: Otthonunkba látogat a szentatya! 

Gőbel Ágoston – Kovács Ágnes: NEKtek! Veletek!    Jövőre itt az Eucharisztikus Kongresszus! 

Ferences múlt

Medgyesy S. Norbert: A legősibb magyar Oltáriszentség-népénekek Csík lelkiségéből

Kitekintő

Borsodi L. László: Kegyhely a lőcsei Mária-hegyen

Négyszáz tagú székely kórus énekelt a Szent Péter-bazilikában


error: Content is protected !!