Ima a Szenvedő Jézus-kápolnában

Ima a Szenvedő Jézus-kápolnában

Szenvedő Jézus oltár – Csíksomlyói Kegytemplom

Urunk, Jézus Krisztus! Te a világ megváltásáért emberi testei öltöttél, hozzánk hasonlóan éltél, és azért, hogy minket az Atyához vezethess, a legkegyetlenebb kínzásokat magadra vállaltad. Megengedted, hogy körülmetéljenek, maguktól elvessenek, Júdás csókkal eláruljon és ellenségeid megkötözzenek, ártatlanságod ellenére közönséges bűnözőként vádoljanak, sértegetve, káromolva, gúnyolódva és szitkozódva a törvény elé hurcoljanak. Megmentésünkért alázattal elviselted Pilátus, Annás, Kajafás és Heródes rosszindulatú faggatásait, gúnyolódásaikat, az ostorozást, a tövisekkel való koronázást, a kínzás kegyetlen eszközeit, hogy rajtad is alkalmazzák (arcodra köpjek, bekötötték szemeidet és ütlegeltek), saját keresztedet, melyen meg kellett halnod, veled cipeltették. Zokszó nélkül eltűrted, hogy lemezítelenítsenek, keresztre szegezzenek, két lator közé emeljenek, legnagyobb kínjaid között epével és ecettel itassanak, a kereszt alatt, lábaidnál szenvedő édesanyád jelenlétében szitkokat szórjanak rád, végül a megváltás művének befejezéseként oldaladat lándzsával megnyitották. Igen, megváltó Jézusom, ezeket a kínokat az emberiség bűneiért magadra vállaltad, szenvedéseiddel az Atyát értünk engesztelted. Szenvedéseid fölött elmélkedve, őszintén bánom, hogy olykor-olykor én is, emberi gyarlóságaimmal megbántottalak, Veronika enyhet adó kendője helyett ecetet nyújtottam neked inni. Szeretném megfogadni, hogy kerülni fogom a bűnt, tudatosan törekszem az erényes életre és bűnbánatra, a szeretet gyakorlására. Ezen szent helyen is kérlek, szabadíts meg emberi rossz tulajdonságaimtól, a romlottság lélekölő hatásaitól, segíts erősnek lennem a kísértések idején. Gyötrelmeidre, kereszthalálod érdemeire kérlek, ments meg engem az örök haláltól, a pokol kínjaitól, és engedj eljutnom az örök boldogságba, ki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodol. Ámen.

Szenvedő Jézus oltárképe – Csíksomlyói Kegytemplom
error: Content is protected !!