Elsőszombat Csíksomlyón

Elsőszombat Csíksomlyón

Ünnepi szentmisét tartottak elsőszombaton Csíksomlyón. A hívek sora a megszentelt gyertyák fényével, énekszóval járta körül a kegytemplom előtti teret.„Negyven napja Urunk születésének ünnepét ültük és ma van az a boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a templomban” – mondta a liturgia bevezetőjében Urbán Erik OFM, majd megszentelte a gyertyákat. Prédikációjában hangsúlyozta, minden február 2-án azt ünnepeljük, hogy amikor Krisztus megjelent az emberek között, szülei látszólag egy ószövetségi vallási szokásnak adóztak, a Megváltó azonban ezen a napon az ő népével találkozott.

Elmondta, eszközök lehetünk Isten kezében, hogy rajtunk keresztül megvalósuljon az Ő országa, köztünk és bennünk. A Zsoltárok könyvéből merített hasonlattal élt: Istennek annyi a gondolata rólam, mint a homokszem a tengerparton, azaz Isten mindannyiunkat szeret és gondot visel reánk, végig támogat életutunk során, hogy azzá váljunk, amivé lennünk kell.
A gyertya másoknak világít, de önmagát emészti
„Az Istennel való út nem mindig rózsaszín, nem mindig egyenes, azonban a jó Isten nem az erőseket választja ki a feladata teljesítésére, hanem a kicsit és gyengét, azonban a kiválasztottat képessé teszi arra, hogy azt a hivatást, akár férjként, feleségként, akár életét Istennek szentelve, szolgáljuk az Urat, hogy találkozzunk a világ világosságával. A gyertya, míg másoknak világít, önmagát emészti, ez az odaadás jelképe, amelyet követnünk kell” – hangzott el a szentbeszédben. Urbán Erik hozzátette, mindehhez szükség van arra, hogy az utat járó fiatalok a bölcsességet birtokló öregekkel kölcsönhatásban éljenek, tanulva az agg Simeon példájából.

A ferences templomigazgató imádkozott azért, hogy a szentatya épségben találkozhasson Csíksomlyón a hívekkel és kérte Istent, hogy erősítse meg a szerzeteseket és szerzetesnőket hivatásuk gyakorlásában. A szentmise után a kegyszobor másolatának és a megszentelt gyertyák fényének kíséretében a kegytemplom körüli körmenettel zárták az ünnepi alkalmat. A rózsafüzér imádságot a csíkszentmihályi hívek vezették, a kegyszobor másolatát ugyancsak ők vették vállukra a körmenet során.
Megjelent: Romkat–>Elsőszombat Csíksomlyón (teljes cikk)

[smartslider3 slider=4]
error: Content is protected !!