Székelyek Nagyasszonya üdvözlégy

Székelyek Nagyasszonya üdvözlégy

A csíksomlyói kolostor keletkezésétől fogva Csíknak a vallási és szellemi központját képezte. Az is biztos, hogy temploma a kezdetektől búcsújáróhely volt. Mindig vonzó és gyűjtő hely, amelyet tömegesen felkeresnek és szívesen elmennek. Mára a kegyhely központi nagy búcsúja a pünkösdi búcsú, amelyre több százezer ember zarándokol el, de több ezres tömeget gyűjt ide az őszi Mária neve búcsú is. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa, Buda felszabadítója rendelte el az egész egyházban, annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a törököknek nem sikerült Bécs városát bevenni, azonban keletkezési ideje a kegyhelyen ismeretlen. A Szűzanya iránti nagy tisztelet és kegyelet alakíthatta ki. A családias búcsún a tömeg személyes jelleggel gyűl össze, mert tudja: Csíksomlyó a hit és a bizakodás világítótornya.

Teljesen a Szűzanya tiszteletére rendezett búcsú Csíksomlyón az őszi Mária Neve búcsú. A székelység hagyományában gyökerezik az a szokás, hogyha pünkösdkor nem jött valaki búcsúra, Mária nevekor illett eljönnie. Az őszi Mária Neve búcsú tartásának ideje, – hagyomány alapján, – a szeptember 8-át követő vasárnapon. Szűkebb keretek között megülték a Mária neve napját is, szeptember 12-én. Mivel az 1970-80-as években az ateista hatóságoktól akadályozva volt a pünkösdi búcsú a maga teljességében, az a szokás alakult ki a nép között, hogy inkább szerettek Mária nevekor eljönni Somlyóra. Ezért sokkal többen jöttek Mária nevére, mint 1990 óta. Most azonban pünkösdkor igyekszik mindenki eljönni. A fenti időben bensőséges volt a hívek búcsújárása. Elimádkozták, elénekelték a Szűzanya köszöntésére szolgáló imáikat, gyóntak, áldoztak, megkerülték a Kis-somlyó hegyet kis csoportokban. Végig imádkozták a stációs helyeket, kápolnákat, kereszteket, elvégezték a keresztutat. Részt vettek az ünnepi szentmiséken, amelyeken kiváló szónokok prédikáltak. A fenti időkben a karhatalom nem avatkozott bele a hívek szertartásaiba, csak felvigyázták, nehogy valamiféle rendszerellenes zendülés történjen. Keresztaljával, vagy csak egy kis csoport kereszt, vagy zászló vezetésével megpróbált körmenetelni, ezeknek felugrott a lázuk és azonnal riasztották az „imputernicsitet”, hogy akadályozza meg az ilyen meg nem engedett szertartást. Volt is egy-két eset. A csíksomlyói Segítő Szűz kegytemploma messziről tündöklik, hív, áldást, erőt, vigaszt, kegyelmet osztogat. Ide zarándokoltak őseink ősszel a Szeplőtelent neve napján köszönteni. Nem ékes szavakkal, betanult ritmusokkal, hanem kitárt karokkal, szeretettől ragyogó szemekkel, gyermeki szívvel.

Székelyek Nagyasszonya védő, oltalmazó jobbod terjeszd az Olt, Maros, Küküllő, Nyárád vidékére, itt lakó véreinkre. Ne engedd, hogy felőrlődjünk, elvesszünk, megsemmisüljünk, mi a te néped.

U.E.OFM

error: Content is protected !!