Éltető sodrásban…

Éltető sodrásban…

… több mint egy beszélgetés
… több mint egy találkozás
… több mint egy romantikus vacsora

A papságra készülve egyházjogból, azon is belül házasságjogból az 1055-1056-os kánonok alapján jól megtanultuk, hogy: „A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. A házasság lényegi tulajdonságai az egység és a felbonthatatlanság”. Meglátásom szerint, és akik házasságban élnek még inkább érzik és tudják, hogy ez a minimum, ez a keret, amelyet minden nap újra és újra meg kell tölteni tartalommal, úgy ahogy nekem is a szerzetesi fogadalmamat, mint keretet meg kell tölteni tartalommal.
          Egy fiatal pár az esküvői szertartás próbája után odament a tabernákulumhoz, térdet hajtottak az Oltáriszentség előtt, és a tabernákulum ajtajához egy borítékot tettek. A templomból távozván a házassági felkészítést vezető atyának a következőket mondták: „Most már mindenkit megívtunk az esküvőnkre, akik számunkra fontosak, a meghívottak listája teljes lett”. A borítékban egy meghívó volt, magának az Úrjézusnak címezve. Akik behívják, azokhoz bemegy, azért hogy ott maradjon. Ha megtettétek kedves házaspárok nagyszerű, ha nem még nem késő, minél hamarabb tegyétek meg. Jézus pedig adja a kegyelmet, házasság kötés előtt nem, de utána igen bőségen, csak használni kell. Előtte nem, mint ahogy a papszentelésben sem. Pappá szentelése előtt nem tudja az ifjú a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé változtatni, de pappá szentelése után igen. a házasság szentségével is így van. Ezért fontos a házasság Isten színe előtti megkötése, amely nem külsőség, nem egy újabb papír, hanem egy külön szentség, amelyet a jegyesek egymásnak szolgáltatnak ki. A kimondott IGEN hatalmas elszántság, olyan, mint amikor egy fehér papírt legalul írnak alá. A kimondott IGEN-t minden nap aprópénzre kell válltanunk mindannyiunknak, saját élethívatásának megfelelően. Így lesz a mi élethivatásunk folytonos Isten-dicséret. Egy szép házasság, egy szép szerzetes-papi élet mennyi kincs, mennyi kegyelem. A szentségi jel által maga Isten szeretete jelenik meg valóságosan, ezt a szeretetet hordozzunk a világban.
          Sokszor elgondolkozok, hogy krízis helyzetben miből lehet erőt meríteni és arra jövök rá, hogy ahelyett, hogy azt vizsgálnám, ismét ki a hibás, ki az a ki vétett, aki hibázott, hanem arra gondoljak, mi az amit a másiknak köszönhetek az életemben. Mi az amit a rendi testvéremnek, a feleségemnek, a férjemnek köszönhetek, mert ezen csiszoláson keresztül válok egyre fényesebbé, nemesebbé. Továbbá fontos a bizalom, a felelősségvállalás, egymásért. Egy légtornász, aki nagy népszerűségnek örvendett, amiért egy talicskát tologatott a magasban kifeszített kötélen. Egy nap egy fiatalember így szólt a légtornászhoz: „Ön egy szélhámos!” Ezt háromszor is megismételte, mire a légtornász megkérdezte: „Mégis mi a bajod? Mit tegyek, hogy ne mond ilyeneket?” A fiatalember erre azt válaszolta: „Nem nagy úgy az üres talicskát tologatni a kötélen. Ültessen bele engem, úgy tolja át!” a művész meglepődött, de végül belement. amikor aztán hármat lépett a kötélen, elkezdett remegni, izzadni, a homloka gyöngyözött az izzadságtól. Akkor értette meg, hogy az igazi teljesítmény az, amikor már nem csak önmagáért vállal felelősséget. Ugyanígy van a házasságban is: a házasságban egymásért is felelősek. Egymásnak a bizalmasai. Kifelé megbonthatatlan egységre van szükség. a dolgokat egymással kell megbeszélni. Ha probléma adódik a társ, a „jobbik fél” gondolkodás nélkül a másik mellé álljon.
          Anyanyelvűnknek van egy olyan sajátossága, mely szerint nem mindig szoktuk többes számba mondani azon dolgokat amelyekből kettő van. Pl. fáj a kezem – mind a kettő; fáj a lában – mindkét lábam; hosszú a nadrág szára – mindkét szára; HÁZAS TÁRSAK – HÁZAS FELEK – két félből lesz egy egész; a két fél kiegészíti egymást; a férjem/ a feleségem a jobbik felem, csodálattal tekintek a jobbik felemre, akkor ez fenn fogja tartani az egységet.   
Jelezni kell, hogy mi fáj, ami nem is könnyű egyes helyzetekben kimondani. Mély bizalomra van szükség, megbízok a Jobbik felemben és rábízom a dolgaimat. A kettő sokkal erősebb mint az egy, de a hármas fonal sosem szakad el. Kell a minőségi idő. Annyit beszélünk róla, annyiszor előkerül a fogalom: minőségi időt tölteni együtt. Mert szeretet dinamikus, tettre kész. Nem véletlen, hogy Szent Pál szeretethimnusza csupa igéből áll.
          Egy alkalommal egy férfi arról panaszkodott, hogy otthon a családban kihűlt és fészek. Miközben barátjával beszélgetet egy kavicsot tartott a kezében. Arra lett figyelmes, hogy a kavics felmelegedett a kezében, meg is mutatta a barátjának, mire az a következőket mondta: „Látod barátom ez a te feladatod, menj haza és a családi fészket is melegítsed fel”
Kahal Gibrán – Próféta
Együtt születettek és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is.
Amikor szerettek, ne mondjátok: „Isten a szívemben lakik!mondjátok azt: „Isten szívében lakom”.
És ne mondjátok, hogy irányíthatjátok a szeretet útját, mert a szeretet, ha méltónak talál rá, maga irányítja majd a ti utjaitokat.
Álljatok egymás mellett mint a templom oszlopai, hogy mennyei szelek táncoljanak köztetek.
Legyetek mint a lant húrjai, mely egyetlen zenére rezdülnek.
A szeretet megőröl benneteket, így lesztek szent kenyér Isten szent lakomáján. 
U.E.OFM
Elhangzott Csíkszeredán a Taverna étteremben a Házasság hete alkalmából – 2018. február 13.
error: Content is protected !!