Apel – Kiáltás

Apel – Kiáltás

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Atyák, Főtisztelendő Pap- és szerzetestestvérek, Kedves Zarándokok és lengyel testvéreink, akik velünk együtt imádkoztok!

Kedves Pálos Testvéreink, kedves lengyel testvéreink köszönjük nektek, hogy immár a hatodik alkalommal testvéri szeretettel fogadtok bennünket, a magyarok idei nemzeti zarándoklatát és ezzel a szívélyes fogadtatással lehetővé teszitek, hogy a ti Częstochowatok pár napra a miénk is legyen. Köszönjük.
Nyelvében él, zenéjében érez, kultúrájával tanúskodik egy nemzet – gondolhatjuk tovább Kodály Zoltán szavait. Fel kell tennünk a kérdést: Miért fontos nekünk ma, akár lengyeleknek, akár magyaroknak, hogy a mai Európában megtartsuk hitbeli és nemzet önazonosságunkat? Tudjuk, hogy minden nemzetnek megvan a maga értéke, sajátossága, amitől a nagy egész több lesz, sokszínűsége gazdagságot rejt magába.
Lelkiismeretvizsgálat közben meg kell kérdeznünk, hogy elviekben vagyunk-e lengyelek, magyarok vagy gyakorlatban is? Vagyis, akár szülőföldünkön maradva, vagy arra késztetve, hogy elhagyva azt, megmaradunk-e hitünkben és nemzeti hovatartozásunkban, vagyis megőrizzük-e identitásunkat?
Egy példa: Idegen népeknek, sztároknak a neveit adjuk már gyermekeinknek, mert ők a példaképeink. A kegyhelyeink segíthetnek bennünket abban, hogy a szentek és nemzetünk nagyjai, hőseink és őseink álljanak előttünk világítótoronyként, mert meg kell alapoznunk a tornyok szeretetét, hiszen ők uralják a pusztaságot. Így temetőink is arról fognak tanúskodni újabb száz év múlva is, hogy az adott földterületen lengyelek vagy magyarok éltek, akik nem adták fel hitüket és nemzeti hovatartozásukat.
A világ gyógyítását elő kell mozdítanunk, de ehhez mi nem vagyunk elég erősek önmagunkban. Ezért folyamodunk a lengyelek és magyarok Máriájához, valamint közös szentünkhöz Szent László királyhoz, hogy tartsanak meg őseink szent hitében és erényeiben, mert az ember minden korban, minden helyen, minden helyzetben példaértékké válhat, ha annak a krisztusi tanításnak a fényében él, aki azt mondta önmagáról: én vagyok, az út, az igazság és az élet.
Szűz Mária, lengyelek és magyarok Nagyasszonya, Szent László királyunk, Isten Országának harcosa, akik ismeritek minden szenvedésünket és reményünket, ismeritek a Jó és a Rossz, a Fény és a Sötétség közötti harcunkat, melyek modern világunkat sújtják, halljátok meg kiáltásunkat, amikor a Szentlélektől indítatva hozzátok kiáltunk. Segítsétek Egyházunkat és nemzetünket a szorongatások ezen idején.  Lengyel- és Magyarország Nagyasszonya, Szent László királyunk és védőszentjeink könyörögjetek érettünk a fölséges és dicsőséges Istennél, hogy adjon nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Ámen. 
U. E. OFM

Elhangzott Lengyelország nemzeti szentélyében, Częstochowaban, a Fekete Madonna kegyképe előtt az Apel – Kiáltás imán 2017. június 28.
error: Content is protected !!