Advent IV. – szombat

Advent IV. – szombat

Tedd meg mindazt, amit szándékozol, mert az Úr veled van”. /2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16/.
Dávid király lelkiismeret furdalásáról értesülünk, aki rádöbben, hogy ő gazdag palotában él, míg az Úr szegényen sátorban lakik. Dávid királyban az új felismeréssel új értékrend is születik benne. Az értékrend felállítása meghatározza a további cselekedetet is amennyiben őszintén és komolyan gondoljuk. Jelen esetben a cselekedet: építeni kell az Úrnak egy maradandó hajlékot a nép körében. Az őszinte templomépítési szándék előhozza Isten részéről egy újabb örök tervének a bejelentését Nátán próféta közlésében: az Úr fog házat, vagyis dinasztiát építeni neked, vagyis Dávidnak. Vagyis Dávid családjából érkezik, származik az aki isten örök tervét beteljesíti. Egyházunk ma a zsolozsma imádságra hívó antifónájában így imádkozik: „Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét”.
Feladat: Őszintén hiszem azt, hogy Jézusban elérkezett az üdvösségem? Jézus szeretetből testesült meg. Az ünnep alatt, hogy fejezem ki szeretetemet azok iránt, akik körülvesznek.
error: Content is protected !!