Advent IV. – péntek

Advent IV. – péntek

„Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép az Úr, akit kerestek…aki után vágyakoztok” /vö. Mal 3, 1-4.23-24/.
A próféta, Malakiás a fogságból szabadult népet vigasztalja, hogy újra felépül az Isten háza, melynek a dicsőségét maga a Messiás adja. Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott és a nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét.
Illés próféta teljesítette küldetését, Keresztelő János, aki Illés próféta buzgóságával lép fel, az emberek szívét a kölcsönös kiengesztelődés felé tereli és rámutatott az Isten Bárányára.
Feladat: A próféták jövendölései a Messiásra mutatnak. Mennyire vagyok ennek tudatában. Tudatosítsam magamban. Az életem mennyire mutat rá a Messiásra?
error: Content is protected !!