Advent III. – csütörtök

Advent III. – csütörtök

„Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, de most nagy irgalommal visszafogadlak. Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad” /Iz 54, 7-8/.

Izrael, a nép olyan, mint akit Isten hűtlensége miatt eltaszított, megvetett feleséggé vált, meddő asszonnyá. Egy pillanatra elrejtettem arcomat, vagyis megszűnt a kapcsolat a nép és Isten között. Az a kapcsolat, amely Isten jelenlétét tételezi fel a nép körében. De Isten szívében változás történt. Felfedi, odafordítja újra arcát, amikor Istennel „arcból arcba” lehet beszélni, ez rendkívüli kegyelem és a legközvetlenebb kapcsolat Isten és ember között. Irgalommal visszafogadlak és irgalommal megkönyörülök rajtad. Mit is jelent ez? Az akarom, hogy megerősödjél, azt akarom, hogy életképes legyél, azt akarom, hogy hinni tudj, segíteni akarok, melletted vagyok. Mikor? Amikor visszafogadlak, amikor megkönyörülök rajtad, vagyis mielőtt te megalázkodnál, mielőtt megdolgoznál érte Ő visszafogad. Ily módon Isten irgalmasságának üzenete nem egy olcsó kegyelem üzenete. Isten elvárja tőlünk, hogy megtegyük azt, ami helyes és igazságos, vagy másként megfogalmazva azt, ami helyes és jóságos. József Attila gondolatával élve, ami kívül hiányzik a világból, azt „az ember belül, önmagában kell, megteremtse, mert máskülönben elpusztul”. Az Irgalom című versben is az én legmélyebb lényegét állítja szembe a világgal: „És hallgatom a híreket,/ miket mélyemből enszavam hoz./ Amíg a világ ily veszett,/ én irgalmas leszek magamhoz. 
Feladat: A szónak mint szimbólumnak nincsen addig jelentése, míg meg nem töltődik tartalommal. E mondatból kiindulva hogyan határoznád meg az irgalom szó jelentését, tartalommal, vagyis tettekkel alátámasztva! Mit jelentett számodra az irgalmasság rendkívüli szentévre? Tudtál-e vele valamit kezdeni vagy nem tudtad megragadni? Volt-e olyan személy, dolog, esemény aki/ami megérintett az irgalmasság szentévében?
error: Content is protected !!