Advent I. – péntek

Advent I. – péntek

Még egy kis idő, egy egészen kicsi, és nemde gyümölcsöskert lesz a Libanon, a gyümölcsöskert meg erdővé terebélyesedik? Azon a napon a süketek meghallják a könyv szózatát, és a homály és sötétség elmúltával látni fog a vakok szeme. A szelídek ismét örvendeznek az Úrban (Iz 29,17-18)
Természetfeletti dologról beszél a Próféta: a vakok szeme megnyílik, hogy megláthassák Isten csodálatos műveit és tetteit, a fülük pedig képes lesz befogadni az Isten szavát, a szelídek pedig örvendeznek az Úrban. Azon a napon e jövendölés betetőződött Jézus hegyi beszédében: Boldogok a SZELÍDEK, mert ők öröklik a földet. Szent Pál a Szentlélek gyümölcseiről, a szeretetről beszél, annak egyik lényeges tulajdonságaként a béke és az öröm mellett a szelídséget említi. /Gal 5,22/. Azt a szelídséget, amely nem egyenlő az akaratgyengeséggel vagy a gyávasággal, ennek ellenére a szelídség erénye értékvesztett tulajdonság lett. Mi marad mégis a szelídség erényét gyakorolni vágyóknak a kezében? Éppen ez az erény lesz a fegyver a kezükben. A szelídek a szelídség fegyvereivel élnek: bölcsességgel, türelemmel és megtörhetetlen lelki erővel /Simon András/. Olyanok, mint a halkan hömpölygő folyó, amely maga alakítja a medrét. Látványos dolog a folyó ellen karddal vagdalkozni, de teljesen hasztalan. A fegyver nem ejt sebet a vízen s a folyó békésen árad tovább, miközben a kard lassan rozsdázni kezd.
Látva az Úr tetteit és hallva az Ő igéit belső nyugalomra lel az ember, megszelídítve először a bensőnkben dúló vad indulatot, így tudunk szelídek maradni a zavaros világunkban is.
Feladat: Idézz fel az elmúlt időszakból két olyan eseményt, amikor konfliktusos helyzetben sikerült megőrizni a szelídséget. Hagyjad, hogy felidőződjék benned az adott esemény, fogalmazd meg miért volt jó szelídnek maradni és mi volt a gyümölcse. Megköszönted már Istennek?
U.E.OFM
error: Content is protected !!