Szentatyánk, Ferenc pápa az irgalmasság szentévében többek között arra hív bennünket, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit ültessük gyakorlatba, fedezzük fel újra az irgalmasságnak a tetteit, amelyek nagyon konkrétak. Ez történt 2016. május 22-én délután Csíkszeredában a Mikó vár udvaráról a szomszédos börtönben fogvatartotaknak rövid ima és elmélkedés után a szentegyházi Gold Band együttes koncerttel szórakoztatta a falakon belül és kívűl levő résztvevőket. 

Az irgalmasság testi cselekedetei közé tartozik a fogva tartottakat meglátogatni. Sokat lehetne elmélkedni azon, hogy ma mit is jelent az irgalmasság ezen cselekedete, hogyan gyakorolhatjuk az irgalmasság e cselekedetét a mindennapokban, mit tehetünk ezen a téren? A börtönben lévők családtagjaik terhét ne súlyosbítsuk ítélkezéssel, hanem vigasztaljuk, segítsük őket, illetve imádkozhatunk, hogy a börtönbe került bűnözők bűneiket belássák, megbánják és megváltozzanak! Egy biztos, akik résztvettek a ünnepségen meghatódottságig lelki élményben volt részünk. Ez a gesztus segítségünkre volt abban, hogy a jó, a szép az felemeljen bennünket emberségünkben. Mindannyian az Isten teremtényei vagyunk, akiket a saját képére és hasonlatosságára teremtett meg, az „istenarc” ott van bennünk: „Egy istenarc van eltemetve bennem, / Tán lét-előtti létem emlék-képe!/Fölibe ezer réteg tornyosul, / De érzem ezer rétegen alul, / Csak nem tudom, mikép került a mélybe. /Egy istenarc van eltemetve bennem, / Néha magamban látom, néha másban. … Egy istenarc van eltemetve bennem: / Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. / Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. / S bár világ-szennye rakódott reája, Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza” . (Reményik S.: Istenarc – részlet).

Hála és köszönet a fölséges és dicsőséges Istennek, hogy e kezdeményezésre áldását adta, továbbá köszönet illeti Csíkszereda Polgármesteri Hivatalát és a Büntetés-végrehajtási intézetnek vezetőit, a Csíki Székely Múzeum igazgatójátés a rendezvény valamennyi jóindulatú segítőit.

Kis Szent Teréz mondotta, hogy nincsenek kis és nagy tettek, hanem csak kis és nagy szeretet van. Azt pedig amit szeretettel végzünk másokért, abban a szolgálatban a szeretet növekszik, amely megmarad az örök életre, de nemcsak a szeretet, hanem annak a műve is.
Urbán Erik OFM 
Bíro Julianna