A megszentelt élet évének bezárása

A megszentelt élet évének bezárása

A megszentelt élet évének bezárása a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a csíksomlyói kegyhelyen – összefoglaló


Szentmise, amelyet a jelenlévő szerzetesnővérekkel és szerzetesekkel Jakubinyi György érsek atya mutatott be
A Megszentelt Élet Évének bezárása a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikában – képriport. Fotó: Csúcs Mária és Iochom Zsolt
  
Rövid visszatekintő a Megszentelt Élet Évére

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén zárult a megszentelt élet éve. Az Erdélyi Főegyházmegye a csíksomlyói kegytemplomban zárta a szentévet a főegyházmegye területén szolgáló szerzetesek és szerzetesnők részvételével. Iochom Zsolt tudósítása – www.szekelyhon.ro

Égő gyertyaként élni

2016.02.04
Csíksomlyón zárták a Megszentelt élet évét

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a csíksomlyói kegytemplomban tartották a Gyulafehérvári főegyházmegye szerzetesei a Megszentelt élet évének zárórendezvényét. Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 20 éve ünneplik február 2-án, Jézus templomban való bemutatása emléknapján az agg Simeon és Anna prófétaasszony tiszteletére, a szerzetesek világnapját. Ezért is zárult ezen az ünnepen a Ferenc pápa által meghirdetett, 2014. adventjén kezdődött Megszentelt élet éve. Jakubinyi érsek Csíksomlyót jelölte az ünnep helyszínéül, mert „ott dobog a főegyházmegye szíve”.
A főegyházmegyében kilenc női és négy férfi szerzetesrend tevékenykedik. Közösségeiket több mint harmincan képviselték az ünnepen. Mindannyian az irgalmasság kapuján átlépve, kezükben égő gyertyával vonultak a szentmisére Jakubinyi György érsek, Tamás József püspök, Orbán Szabolcs ferences provinciális és a velük ünneplő papok kíséretében.
A szerzetesek Krisztus követőiként alapkövekként tartoznak a katolikus egyházi élethez – mondta az egyházmegye főpásztora, aki a szentmise prédikációjában a Megszentelt élet éve és Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének üzenetéről beszélt. A felolvasott evangéliumi rész a kis Jézus jeruzsálemi templomban való bemutatásáról szólt, ám ez a történet a mózesi előírások szerinti tisztulási áldozatot bemutató Szűzanya ünnepe, ezt jelzi az ünnep magyar megnevezése is. A történet szereplői közül az idős Simeon a férfi szerzetesrendek előfutárának tekinthető, hiszen nekik is minden vágyuk az Úrral való találkozás, és az is, hogy a meglátott üdvösséget másoknak is hirdethessék. A Szűzanya a szerzetesnők példaképe, akárcsak a Megváltóval való találkozásra imádsággal, böjttel, önmegtagadó élettel készülő Anna prófétaasszony is.
A szerzetesi élet jelképe a gyertya, amely világít, meleget sugároz, közben önmagát emészti, csonkig ég. Nem elég a szerzetbe lépni, a hivatást óvni is kell, mint gyertyalángot a széltől, és fontos mások szolgálatával a lélek melegét árasztani. „Legyenek égő gyertyák, óvják a lángot, hogy életük végéig tudják vállalni és élni hivatásukat!” – biztatta a szerzeteseket a főegyházmegye érseke.
A szentmise után az egyházmegye szerzetesközösségeinek képviselői vetített képek kíséretében számoltak be a Megszentelt élet évében tartott rendezvényeikről.
„Ferenc pápa a Megszentelt élet éve megnyitóján azt üzente a szerzeteseknek: ébresszétek fel a világot! Ez lendületet adott nekünk, és sok, igazán kihívásokkal teli kezdeményezésre igent mondtunk, ki-ki különleges karizmájának megfelelően, a hármas fogadalom felszabadító erejével, őszinte örömmel és szeretettel. Az elmúlt esztendő kiemelte a megszentelt élet titkát, és sok jó ötletet elfoglaltságot is adott a szerzeteseknek” – mondta a bemutatókat felvezető Ilyés Erika csíkszentdomokosi segítő nővér. A Megszentelt élet évében plébániai közösségekben, iskolákban, táborokban és számos közösségi rendezvényen találkoztak a szerzetesek a tevékenységeik iránt érdeklődőkkel. Minden alkalommal nyitottságot tapasztaltak, szeretettel hívták és fogadták őket. „Mi sok- sok embert hordozunk imáinkban, és olyan jó tudni, hogy minket is hordoznak” – jegyezte meg Erika nővér.
A képes beszámolók is tanúskodtak arról, hogy a Megszentelt élet éve valóban kegyelmi év volt az erdélyi szerzetes közösségeknek. A kegytemplomban összegyűlt érdeklődők betekinthettek a Segítő Nővérek Kongregációja, a Szociális Testvérek Társasága, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi szegény ferences nővérek, a Boldogasszony iskolanővérek, Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei, a Ssrutlan karmeliták, a klarisszák, a Szeretet misszionáriusai – Teréz anya leányai, a Jézus Szíve Társasága, a ferencesek, piaristák, jezsuiták és pálosok gazdag, sokszínű és közösségeket szolgáló tevékenységébe. Az ünnepen résztvevő közösségek képviselői a szerzetesi élet jelképeként egy-egy gyertyát kaptak ajándékba, amelyet Urbán Erik OFM érseki helynök adott át.
Kép és szöveg: Csúcs Mária
(Vasárnap)
error: Content is protected !!