Nemzetközi konferencia a megújult szentélyben

Nemzetközi konferencia a megújult szentélyben

Az Európai Máriás Kegyhelyek Hálója nemzetközi konferenciának a 2015-ös évben a mátraverebély-szentkúti nemzeti szentély adott otthont. Szent II. János Pál pápa többször hangsúlyozta, hogy Európa lélegezzen mindkét tüdejével. A Szentatya kívánságra adott egyik válasz az európai máriás kegyhelyeket hálóba tömörítő nemzetközi konferencia megalapítása volt. Ennek a konferenciának húsz európai ország a tagja. A tagországok huszonkét kegyhellyel képviseltetik magukat. A háló megálmodója az immár nyugalomba vonult Jacques Perrier, Tarbes és Lourdes püspöke volt.

A konferencia tagjai: Altötting (Németország), Csíksomlyó (Erdély), Czestochowa (Lengyelország), Fatima (Portugália), Loreto (Olaszország), Lourdes (Franciaország), Banneux (Belgium), Brezje (Szlovénia), Einsiedeln (Svájc), Gibraltár (Gibraltár), Knock (Írország), Lőcse (Szlovákia), Máriapócs és Mátraverebély-Szentkút (görög és római katolikus, Magyarország), Mariazell (Ausztria), Marija Bistrica (Horvátország), Mellieha (Málta), Vilnius (Litvánia), Walsingham (római katolikus és anglikán, Nagy-Britannia), Zaragoza (Spanyolország) és Zarvanyica (Ukrajna). Amint láthatjuk, egy-egy ország ősi, nemzeti kegyhelyéről van szó, ahol a Boldogságos Szűz Máriába vetett bizalom erőt és reményt adott és ad a kegyhelyekre zarándoklóknak. Ezek a kegyhelyek egy-egy nemzet számára a hit, a szellemi élet és a kultúra védőbástyái, oltalmazói és továbbörökítői mindannak, ami a nemzeti öntudatot meghatározza. A kegyhelyigazgatók háromnapos találkozójára – amelyre minden évben más-más kegyhelyen kerül sor – tapasztalatcserét, az adott kegyhely sajátosságainak megismerését szolgálja. Így volt ez az idei évben a mátraverebély-szentkúti nemzeti szentélyben történt találkozón is. A Szentlélektől volt ihletett a téma megválasztása, amely a kiengesztelődés volt, közösen keresve az utat, hogy az egyes országok kegyhelyein minél hatékonyabban és felelősségteljesebben tudjunk válaszolni a Ferenc szentatyánk által meghirdetett irgalmasság szentévére. Ebben voltak segítségünkre a nemzetközi konferencia előadói: Martos Balázs Levente, Puskás Attila és Kovács Zoltán teológus-oktatók, akik bibliai, dogmatikai és lelkiségi oldalról közelítették meg a témát. Az előadások fényében az egyes kegyhelyeknek az elmúlt évben szervezett, valamint a jövő évben sorra kerülő programok megosztásakor lehetőségük volt, hogy elmondhassák, hogyan készülnek a rendkívüli szentévre, vagy éppen milyen nehézségekbe ütközik az egyes helyeken a különböző programok kivitelezése. A konferencia alkalmával az adott kegyhely bemutatja a sajátosságait. Mátraverebély-Szentkúton a helyi zarándokok népviseletbe öltözve bemutatták a konferencia résztvevőinek a kegyhely és a kegyszobor köszöntését: az egyházközségek hordozható Mária-szoborral érkeztek, a szentmise után pedig a konferencia tagjaival együtt gyertyás körmeneten vettek részt. Az idei konferenciának további sajátossága volt, hogy a harmadik nap délutánján ellátogattunk Magyarország másik nemzeti szentélyébe, Máriapócsra, ahol a könnyezés háromszáz éves évfordulóját ülik. A szentkúti rendezvény alkalmával megcsodálhattuk a teljes egészében megújult kegyhely szépségét, értékeit. Jómagam kevéssel a felújítás megkezdése előtt jártam a kegyhelyen, és most ismét kevéssel a felújított és korszerűsített kegyhely felszentelése után. Nemcsak megújult az elmúlt években a kegyhely (a kegytemplom, a búcsús szentmisék szabadtéri helye, a keresztút stb.), hanem a mai ember igényeinek megfelelően a kegyhelyen történő vallási és kulturális programok szervezésére szükséges épületek fogadtak: étterem, zarándokház, korszerű előadóterem stb. Tavaly a csíksomlyói kegyhely volt a konferencia házigazdája, így valamelyest tapasztalatból tudom, hogy kellenek a struktúrák a konferencia eredményességéhez. Nem mellékes egy-egy kegyhelyen, hogy hogyan és milyen körülmények között tudjuk fogadni a kegyhelyre érkezőket, legyenek azok hazai vagy külföldi zarándokok, hiszen az ízlésesen kialakított hely önmagában is hat az ember lelkére, a szépről, a szentről beszél. A mátraverebély-szentkúti kegyhely őrei, a ferences testvérek és munkatársaik igazi magyar és ferences vendégszeretettel fogadtak bennünket egy olyan helyen, amely képes áthidalni egy-egy nemzetközi konferencián kialakuló bábeli nyelvzavart, vagyis nemcsak egynyelvű, hanem nemzetközi konferenciák, akár vallási, akár kulturális programok szervezésére is alkalmas lett a kegyhely. Ezzel egy újabb értéke mutatkozik meg a nemzeti szentélynek. A konferenciáról nemcsak tapasztalatokkal, új barátságok, ismeretségek születésével, de lelkileg is megerősödve, feltöltődve tértek haza a kegyhelyigazgatók a jövő évi viszontlátás reményében, amire az ukrajnai Zarvanyicában kerül sor. 
U.E. OFM
Tekintse meg a Rete Mariana Konferenciáról szóló híradásunkat és a képes beszámolókat. KATT IDE
error: Content is protected !!