Évközi 23. vasárnap és ima a teremtett világért

Évközi 23. vasárnap és ima a teremtett világért

Évközi 23. vasárnap szentmiséjének keretében a Szentatyak kérésére megújítottuk fogadalmunkat az Isten által teremtett világ őrzőjiként akarunk élni. A környezetvédelemnek nem pusztán „természeti” jellege van, hanem magába foglal egy valódi, átfogó értelemben vett ökológiát, amely az igazságosság új példájává válik. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is. 
Ima Földünkért 
Mindenható Isten, Te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és pusztításé! Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, mégpedig a szegények és a föld kárára! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, Hogy ámulattal tekintsünk rájuk, Hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon! Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben! (Laudato si’ – az enciklikát záró ima) 
A jó Pásztor áldása kísérje mindannyiuk életét és felelős szolgálatát!
error: Content is protected !!