Márton Áron nyomdokain járva

Márton Áron nyomdokain járva

Alig két év leforgása alatt immár hatodik alkalommal kerül sor Isten szolgája Márton Áron püspök nyomdokain való zarándoklatra július 6–8. között. A zarándoklat nyitó szentmiséjét hétfőn reggel tartották a csíksomlyói kegytemplomban.
MartonAronZarandoklat_b

Az ünnepi szentmisét Urbán Erik, ferences templomigazgató, a megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynök celebrálta, aki emlékeztetett idén három emlékévet is tartunk: a világegyházban a Megszentelt Élet Évét, a gyulafehérvári főegyházmegyében a Szórvány Évét, míg a csíksomlyói kegytemplom a Mária-kegyszobor ötszáz éves évfordulója előtt tiszteleg.
„Amikor egy szent ember életútjának az állomásait felkeresik, az ő életének az eseményeibe bepillantanak, akkor kívánom, hogy ezáltal ne csak közelebb kerüljenek egy szenthez, egy példaképhez, hanem az ő életpéldáját követve lelkük templomát is építsék” – kérte a zarándokokat Erik testvér. Mint fogalmazott Márton Áron püspök „a mi szemünkben ember katedrálissá nőtte ki magát”, így ma is követendő példa lehet számunkra.
„Márton Áron püspök atya megtette azt, amit neki meg kellett tenni, szenvedéllyel élte a jelent. Nekünk is a mában kell élnünk, hogy jövőnk legyen! Ez a zarándoklat erősítsen meg abban, hogy mindenki megtalálja a maga hivatását” – fogalmazott az érseki helynök.

MartonAronZarandoklat3_b

A háromnapos zarándokutat Kovács Gergely egyházjogász, Márton Áron boldoggá avatási ügyének posztulátora és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa szervezte, hozzájuk társult még a csíkszentgyörgyi születésű Kasza László brassói káplán, Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora.
„Nemcsak a csíksomlyói Szűzanya áldásával indulunk három napos utunkra, hiszen Áron püspökhöz is nagyon kötődik ez a megszentelt hely. Itt végezte iskoláját, majd püspöki életében is fontos szerepet töltött be Csíksomlyó” – mondta a Vatikánban szolgáló Kovács Gergely posztulátor.
A zarándokút Erdély püspöke életének főbb állomásait érinti: a csíksomlyói kegytemplomtól indulva meglátogatták szülőfaluját, Csíkszentdomokost, innen útjuk a börtönévek leghírhedtebb helyszínére, Máramarosszigetre, a püspökszentelés helyszínére, Kolozsvárra és a püspöki székhelyre, Gyulafehérvárra vezet.
Iochom Zsolt tudósítása; www.szekelyhon.ro
error: Content is protected !!