Zarándokok köszöntése

Zarándokok köszöntése

Szeretett zarándok testvéreim! Testvéreim Krisztusban, akik itt a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben összegyűltetek, akik a média adta lehetőségeken keresztül velünk együtt imádkoztok, és akik Pilisszántón a Boldogasszony tiszteletére emelt szentélyben velünk egyszerre mutatjátok be a legszentebb áldozatot! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya nevében!
Forrás: www.szekelyhon.ro

Hármas pasztorális évet ülünk itt a csíksomlyói kegyhelyen: a Ferenc szentatyánk által meghirdetett megszentelt élet évét, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében a szórvány évét tartjuk, a csíksomlyói kegyhelyen pedig jubileumi Mária-évet ülünk abból az alkalomból, hogy a mi drága kincsünk, a Csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobra körülbelül ötszáz éves. Ennek a jubileumi évnek az ünnepi szentmiséjét mutatjuk most be.

Hazajöttünk, mert jó nekünk Édesanyánk szentélyében összegyűlnünk, akinek oltalmát kérjük. Erre hívja fel figyelmünket a jubileumi év mottója, amely egyben a pünkösdi búcsú mottója is: „Sub tuum presidium”, azaz „Oltalmad alá futunk”. A legősibb Mária-imádság kezdő szavai ezek, amelyek két személyre utalnak: az egyik az imádkozó, a többszörösen kiszolgáltatott emberre, a másik Máriára, aki oltalmazza és védelmezi őt. Ezzel a lelkülettel zarándokoltak őseink sok-sok évszázadon át Csíksomlyóra, hogy erőt kapjanak a jövő építéséhez a kiengesztelődés, a megbocsájtás, az igazságosság és a béke jegyében, mert ez a „szent föld” az övék volt, és ahogyan az övék volt, úgy most a miénk is. Erre figyelmeztet a Mária-év, hiszen „amely nemzet nem ismeri, és nem tiszteli a múltját, annak nincs jövője”.
Összegyűlve ezen a szent helyen, egy nagy családot alkotunk, akik nyitottak vagyunk egymásra, mert itt szabadok és egyek vagyunk. A Csíksomlyói Segítő Szűz közbenjárására őrizzük meg ezt a nyitottságot Isten és felebarátaink iránt, mert csak így maradhatunk meg egységeben, és így lehetünk tanúk a világban. Tanúkra márpedig szükség van, hiszen ahogyan Boldog VI. Pál pápa is megfogalmazta: „A mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is.” Nagy igazság ez, amely szüntelenül mérlegre teszi kimondott szavainkat. Hogy valóban hitelesek vagyunk-e a másik ember előtt, az azon múlik, hogy mi magunk mennyire azonosultunk, mennyire van összhangban az életünk azzal, amit mondunk. Hozzuk összhangba tehát életünket: az ünnepeken megvallott hitünk a hétköznapok során a tetteinkben tükröződjék! Ferenc pápa többször idézi névadóját, Assisi szentjét, aki ezt tanácsolta testvéreinek: „Hirdessétek az evangéliumot, és ha szükséges, még a szavakkal is!” Hirdessük mi is az evangéliumot életünkkel, tanúságtételünkkel! Hívek és lelkipásztorok, legyünk következetesek abban, amit mondunk, és amit teszünk! Ez vonatkozik életünk minden területére, hiszen a szó és az életmód közötti összhang mutatja meg hitelességünket, és anyánk, az egyház hitelességét is.


Ebben a törekvésünkben segítsen bennünket a Csíksomlyói Segítő Szűz Mária!
error: Content is protected !!