Úgy legyen – Ámen!

Úgy legyen – Ámen!

– A megtisztulás zarándokútján
Az idei pünkösdi búcsúval elérkeztünk a jubileumi Mária-év kiemelkedő eseményéhez, amelynek május 23-án, szombaton délután fél 1-kor kezdődő ünnepi szentmiséjét nm. és ft. Jakubinyi György, főegyházmegyénk főpásztora mutatja be a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál. Ő lesz a szentmise ünnepi szónoka is.

Az utóbbi időben a kegyhely őrei, a ferences barátok évről évre mottót választanak, amely megadja a kegyhely főbúcsújának, a pünkösdi zarándoklatnak és az egész évnek az alaphangulatát. A jubileumi év és a pünkösdi fogadalmi búcsú mottójának a legősibb Mária-ima kezdő sorát választottuk: „Oltalmad alá futunk”. Ezt tették fél évezreden keresztül őseink, ezt tesszük mi is, akik ezekben a napokban elzarándokolunk a csíksomlyói kegyhelyre.
Hálával tekintsünk a múltra, köszönjük meg Istennek mindazokat a személyeket, akiknek nevét családfáink őrzik, akik megmutatták a hit útját, akik megtanítottak Istenre tekinteni, akik megtanították, hogy szeressük az „egészen szép Máriát”, akik megszeretették és megismertették velünk a csíksomlyói „szent földet”! Szenvedéllyel éljük a jelent, vagyis éljünk olyan életet, amelynek „íze” van! Éljünk olyan életet, amelyből hit, öröm, jóság, szelídség, béke sugárzik, hogy jó Istennel és Istennél élni! Mindezek után reménnyel tudunk a jövő felé tekinteni, mert Isten nem hagyja népét elveszni.
Legyenek érzéseink, legyünk gyengédek és megértőek egymás iránt, legyünk érző szívű nép és nemzet! Máskor pedig, ha a közjó, a közösség azt kívánja, mert az szolgálná a javát, legyen bennünk bátorság, merjünk másképp gondolkodni, mint a többség! Közösségeinket tartsa össze az őszinteség, a szeretet, úgy szerveződjenek, hogy merjék megosztani egymással hitüket, reményüket, és ha kell, könnyeiket is! Útja van ennek, zarándokútja: miközben megosztjuk másokkal életünket, kényszerítve is vagyunk, hogy szeressük egymást. Miközben Székelyföldről, a csángóvidékről, a partiumi részekről és az országhatáron túlról csoportosan zarándokolunk a kegyelem forrásához, a csíksomlyói kegyhely felé, miközben Édesanyánk oltalmát futunk kérni, a tisztulás útjára lépünk. Tisztulnunk kell, mert csak tiszta lélekkel tudunk leborulni a szeretet keresztje előtt. Ezzel a lelkülettel gyűljünk tehát össze a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben, és adjunk példát a szeretetről, kérve a Szűzanya közbenjárását értünk Szent Fiánál!
Csíksomlyó Csillaga, ragyogj fölöttünk, világosítsd meg hozzád forduló gyermekeid útját! Nagy a baj, erős a Gonosz támadása, de te a századok folyamán újra és újra erőt adtál gyermekeidnek. Segíts visszatalálnunk a Teremtőhöz, hogy a krisztusi szeretet útját járhassuk szülőföldünkön, a Kárpát-medencében!

U. E. OFM
error: Content is protected !!