Múltból jövőre – a 2015-ös csíksomlyói pünkösdi búcsú

Múltból jövőre – a 2015-ös csíksomlyói pünkösdi búcsú

Jubileumi Mária-évet ülünk a csíksomlyói kegyhelyen abból az alkalomból, hogy drága kincsünk, a Szűzanya csíksomlyói kegyszobra körülbelül 500 éves. A jubileumi évet nm. és ft. Jakubinyi György érsek atya, a gyulafehérvári főegyházmegye főpásztora nyitotta meg 2014. szeptember 14-én a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában. A jubileumi év számos eseménye mellett kiemelt jelentősége van a kegyhely főbúcsúja szentmiséjének, amelynek bemutatására pünkösd szombatján a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben kerül sor.
Dosztojevszkijről mesélik, hogy évente egyszer elutazott Drezdába, hogy a Sixtusi Madonna képe előtt időzzön. A nagy író azt vallotta utazásairól: „Legalább évente egyszer fel kell tudnom nézni egy emberre, hogy ne rendüljön meg a hitem önmagamban és a többi emberben.” Legalább évente egyszer fel kell néznünk az „Egészen szép”-re, hogy ne rendüljön meg Istenbe, felebarátba, önmagunkba vetett hitünk. „Oltalmad alá futunk” – hirdeti a jubileumi év mottója, két személyre utalva: egyik az imádkozó, a többszörösen kiszolgáltatott, a másik Mária, aki oltalmazza és védelmezi őt. Ezzel a lelkülettel zarándokoltak őseink sok-sok évszázadon át Csíksomlyóra, hogy erőt kapjanak a jövő építéséhez a kiengesztelődés, a megbocsájtás, az igazságosság és a béke jegyében, mert ez a „szent föld” az övék volt, és ahogyan az övék volt, úgy most a miénk is, erre figyelmeztet a Mária-év, hiszen „amely nemzet nem ismeri, és nem tiszteli a múltját, annak nincs jövője”.
Nem arra vagyunk hivatva, hogy bokáig érő vízben az iszapot dagasszuk, hanem arra, hogy erős hittel elinduljunk a tenger felé. Nagy dolgokra vagyunk hivatva, ennek van vonzereje, így lesz jövőnk. Pünkösd ünnepén be kell telnünk a Lélekkel, hogy a közöny helyére szeretet, az ítélet helyére irgalom, a megtorlás helyére megbocsájtás, a félelem helyére hit, az aggodalmaskodás helyére remény, az erőszak helyére béke költözzék.
Biztos vagyok abban, hogy aki a Szűzanya közbenjárását bízó lelkülettel kéri, annak égi Édesanyánk a kéréseire és kérdéseire a válaszokat nem tagadja meg. Ő segíthet megújulni abban, hogy az ünnepeken megvallott hitünk a hétköznapok során a tetteinkben tükröződjék. Ferenc pápa többször idézi névadóját, Assisi szentjét, aki ezt tanácsolta testvéreinek: „Hirdessétek az evangéliumot, és ha szükséges, még a szavakkal is!” Hirdessük mi is az evangéliumot életünkkel, tanúságtételünkkel. Hívek és lelkipásztorok legyünk következetesek abban, amit mondunk, és amit teszünk, hiszen a szó és az életmód közötti összhang mutatja meg hitelességünket, az egyház hitelességét.
U.E. OFM
A csíksomlyói pünkösdi zarándoklat programja
május 22., péntek – 19,00- kor nyitó szentmise, utána egész éjszakán át tartó virrasztás a kegytemplomban
május 23., szombat – szentmisék a kegytemplomban: 7,00, 8,00, 19,00
május 23. – 12,30-kor ünnepi szentmise a Hármashalom oltárnál a Kis- és Nagysomlyó- hegy közötti nyeregben. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: nm. és ft. Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke, aki a jubileumi Mária-év alkalmából a szentmise végén a Szentszék megbízásából teljes búcsúval járó pápai áldásban részesíti a híveket.
• május 24., vasárnap, pünkösd ünnepe – szentmisék a kegytemplomban: 7,00, 8,00, 10,30, 19,00
• május 25., hétfő, pünkösd másodnapja – szentmisék a kegytemplomban: 8,00, 10,30, 19,00

error: Content is protected !!